Rozpočítávání neboli rozpad slev

Nastala chvíle, kdy jsme se rozhodli zasáhnout do slev a jejich rozpočítávání na Faktuře objednávky. Jak je to celé myšleno? A co se pro Vás mění? Prakticky se jedná spíše o vylepšení než o změnu.

Vylepšení Rozpad slev je možné volitelně zapnout v Nastavení e-shopu, ve výchozím stavu zapnuté není a slevy zůstanou umístěné v objednávce a následně na faktuře ve formě samostatných položek, každá sleva jako jedna položka. Pokud se však rozhodnete vylepšení zapnout, Rozpad slev Vám přinese zejména zjednodušení situací, kdy zákazník vrací zboží či při reklamacích, ale také zpřesnění informací o ziskovosti jednotlivých produktů. Zároveň ale v objednávkovém procesu (průchod košíkem) se nic nemění. Veškeré změny se týkají až výsledné objednávky – jednotlivých položek na vytvořené objednávce.

➡️ Nastavení > Nastavení e-shopu > Záložka Fakturace

V Nastavení e-shopu je nejprve nutné aktivovat funkci Rozpočítávání slev. Najdete ji v druhé záložce v Nastavení e-shopu ve spodní části.

Díky tomuto vylepšení je možné slevy, u kterých to dává smysl (nejčastěji procentuální sleva na celý nákup nebo produktová sleva), rozpočíst k jednotlivým položkám. Zákazník přehledně uvidí, jakou výši slevy na kterou položku získal a kolik zaplatil za konkrétní položku. 

Zda slevu rozpočítávat k položkám či nikoli nastavíte na úrovni konkrétní slevy. Dále bude možné v nastavení e-shopu změnit výchozí hodnotu rozpadu u slev. Bude tak možné změnou v nastavení aktivovat možnost rozpočítávání slev, ale zároveň to umožní mít rozpad ve výchozím stavu vypnutý a aktivovat ho vždy jen ručně u vybraných slev.

Příklad rozpadu slevy

Sleva na kategorii Muži 10 % a sleva 100 Kč za první nákup. Ukázka dvou slev, jedna z nich se rozpočítává k položkám (u položky Bunda Tilak Stnger vidíme odečtených 10 %) a druhá nikoli (sleva 100 Kč je uvedena jako samostatná položka).

 Objednávky > Slevy

V administraci si nově můžete pomocí checkboxu u slevy nastavit, jestli se sleva má rozpočítávat či nikoli. Na obrázku níže si můžete prohlédnout, kde v administraci u slevy toto nastavení najdete.