OSS - podpora pro zahraniční sazby DPH

Modul OSS umožňuje automatickou aktualizaci sazby DPH ve všech státech EU pro podporu zasílání v rámci EU a nových daňových pravidel platných od 1.7.2021. Eshop si automaticky aktualizuje všechny sazby DPH pro státy EU, do kterých expedujete. Zároveň s tím si automaticky aktualizuje sazby DPH jednotlivých produktů v každé zemi. Pro správné přiřazení sazby DPH je potřeba pouze zajistit zařazení produktů do vhodných CN kategorií. Pokud je většina produktů na eshopu stejného typu, stačí nastavit jednu výchozí CN kategorii v nastavení eshopu. U případných výjimek lze nastavit CN kategorii ručně v nastavení produktu nebo pomocí hromadné úpravy.

Přes hromadnou úpravu bude možné snadno k produktům přiřadit CN kódy a e-shop si pak bude pravidelně stahovat a aktualizovat správné sazby DPH pro danou kategorii produktů.

Pro další zjednodušení bude možné nastavit výchozí kód pro všechny produkty, kde kód nespecifikujete a řešit tak pouze produkty nespadající do výchozí kategorie. Ušetří vám to práci zejména v případě, kdy na Vašem e-shopu převažují produkty jedné kategorie.

V případě že nenastavíte výchozí CN kategorii a ani produkt nemá přiřazenou žádnou kategorii, každý takový produkt bude mít výchozí sazbu aktivní země.

Nastavení modulu

Stažení sazeb

Po zapnutí modulu je nejprve potřeba načíst aktuální sazby DPH. To lze provést v ➡️ Nastavení > DPH. Tato akce vytvoří v eshopu nové sazby ve všech zemích eshopu viz ➡️ Nastavení > Země. Je třeba mít správně vyplněný kód země, aby bylo možné načtení provést. Automatické načítání sazeb je možné pouze pro země s následujícími ISO 3166 alpha-2 kódy: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, GR, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK, XI.

Nastavení výchozí CN kategorie 

Nastavení výchozí CN kategorie eshopu a samotnou aktivaci daňových kategorií naleznete v ➡️ Nastavení > Nastavení Eshopu > Globální nastavení > záložka OSS sazby.

Na obrázku výše je zvýrazněno číslo 4901, což je CN kód pro knihy. Našeptávač umožňuje vyhledávat pomocí CN kódu, případně i podle názvu. CN kategorie však mají stromovou strukturu a vyhledávání podle názvu není tak přesné. V našeptávači se zobrazuje CN kód a za ním následuje kompletní název včetně nadřazených kategorií. Tento text je často velmi dlouhý, a tak se pro přehlednost po uložení nastavení zobrazuje pouze CN kód s názvem poslední kategorie (bez nadřazených kategorií).

Nastavení CN kategorie pro produkt

Nastavení CN kategorie pro produkt ➡️ Zboží > Produkty > Detail produktu

Našeptávač pro vybrání CN kategorie pro produkt je stejný jako pro výchozí kategorii v globálním nastavení. Po vybrání a uložení daňové kategorie v nastavení produktu se v poli "Daň" zobrazí vhodná sazba daně v ČR.

Hromadná úprava

Hromadné nastavení CN kategorií pro produkty ➡️ Zboží > Hromadná úprava

V hromadné úpravě lze upravovat CN kategorie produktů. Opět je tam našeptávač ze kterého lze vybírat vhodné kategorie.
POZOR! Po úpravě CN kategorií v hromadné úpravě je potřeba manuálně obnovit vazby mezi sazbami DPH a CN kategoriemi. K tomu slouží tlačítko "Obnovit vazby na CN kategorie" v nastavení DPH, viz obrázek níže.

Implementační detaily

Dědení CN kategorií produktu

Každý produkt prioritně bere CN kategorii kterou má nastavenou na svém detailu (viz. Nastavení CN kategorie pro produkt). Pokud produkt nemá svojí kategorii, použije se výchozí kategorie (viz. Nastavení výchozí CN kategorie). V případě že není nastavená výchozí CN kategorie a produkt nemá také žádnou kategorii, použije se hlavní sazba DPH pro daný stát.

Hlavní sazba DPH 

Hlavní sazba DPH země se používá např. v určování DPH dopravy, DPH slev pro objednávky a na mnoho dalších místech.
Pro každou zemi je zvoleno jedno hlavní DPH. Pokud tak pro nějakou zemi není, použije se pro ní hlavní DPH ke které není přiřazený žádný stát - původní DPH nastavená před nasazením modulu OSS - toto DPH se použije například pro objednávky do zemí mimo EU. 

Dle obrázku, výchozí sazba pro Rakousko (Austria) je 20% (viz. červeně označená s číslem 1). Pokud by Rakousko nemělo nastaveno hlavní DPH, použilo by se jako hlavní sazba 21% (viz. červeně označená s číslem 2).

Aktualizace vazeb daňových kategorií a sazeb DPH

Pro každou použitou CN kategorii je potřeba znát její vazbu k DPH každého státu. Z toho důvodu se jednou denně tyto vazby automaticky aktualizují.
Při úpravě CN kategorie jednoho produktu v jeho detailu se vazby automaticky hned po uložení aktualizují. Pokud dojde k hromadné úpravě a chcete aby se změny ukazovaly správně ihned, je potřeba vazby manuálně aktualizovat pomocí tlačítka "Obnovit vazby na CN kategorie" v ➡️ Nastavení > DPH.

Ceníky vyplňovat bez DPH

Aby odpovídala cena v ceníku cenám zobrazeným na e-shopu, je nutné vyplňovat cenu v ceníku bez DPH.