Mobilní aplikace - návod

Přihlášení do mobilního terminálu

Pro přihlášení do mobilního terminálu je třeba nejprve provést instalaci naší mobilní aplikace podle tohoto návodu.

Pro přihlášení do mobilního terminálu slouží jakýkoliv administrátorský účet, který má přidělené práva pro sklad.

Administrace e-shopu > Nastavení > Administrátoři

Následně každému zaměstnanci vytiskněte jeho přihlašovací heslo do mobilního terminálu přes tlačítko Vytisknout heslo. Doporučujeme použít plastové etikety, které se používají na označení pozic, jsou fyzicky odolnější než papírové.

V případě, že dojde ke změně hesla administrátorského účtu, je třeba vytisknout nové heslo.

Pokud nechcete, nemusíte zaměstnanci vůbec dávat přihlašovací údaje do administrace. Stačí nechat pouze vygenerovat heslo k administrátorskému účtu a následně vytisknout přihlašovací heslo.
Taktéž stačí povolit pouze práva pro sklad, nejsou třeba žádné další.

Následně stačí pouze spustit naší skladovou aplikaci.

Na úvodní přihlašovací aplikaci načtěte přihlašovací údaje z vytisknutého čárového kódu a tím dojde k přihlášení do mobilní aplikace.

Zaskladnění zboží

Po úspěšné vstupní kontrole je zboží vytvořeno na stole, odkud probíhá jeho zaskladňování na skladové pozice pomocí mobilního terminálu.

Přihlásíme se do mobilního terminálu. Po přihlášení zvolíme v hlavním menu ikonu Zaskladnění.

Na následující obrazovce načtěte čárový kód daného stolu, nebo vyberte daný stůl ze seznamu ručně.

Nyní můžeme načíst EAN konkrétního produktu.

Po načtení produktu se nám zobrazí detail daného produktu. Pokud ale načteme produkt, který se nenachází na daném stole, budeme varováni záporným zvukem a zobrazí se nám příslušná hláška.

Nyní můžeme načíst další kusy dané položky, případně pomocí klávesnice zapsat počet.

Na detailu produktu si můžeme všimnout pozic, na kterých se aktuálně produkt nachází. Podle nich může skladník produkty zaskladňovat. Může ale také načíst libovolnou jinou pozici a tím zaskladnit zboží na toto místo.

Zboží lze také označit jako "nadzásobu". To zapříčiní, že při vychystávání se zboží na dané pozici zobrazuje až jako poslední v seznamu pozic, na kterých produkt je. Slouží primárně k tomu, že tak označíme např. palety s nerozbaleným zbožím, ze kterých se dozásobují přední pozice a neslouží tak primárně k vybírání zboží při vychystávání objednávek.

Na detailu produktu se červeně zobrazuje počet kusů, které čekají v nevyřízených objednávkách. Nemusíte tak daný počet kusů zavádět hluboko do skladu, ale tyto kusy zaskladnit na kraj skladu, aby bylo vychystávání objednávky rychlejší. Zbytek produktů pak můžete zaskladnit na jejich správnou pozici.

Na detailu produktu se zobrazuje kolik kusů se průměrně prodá za den. Dle toho lze hrubě usuzovat, jak je zboží frekventované a jestli ho zaskladnit spíše na kraj, nebo hlouběji do skladu.

V případě, že si zbožím není skladník jistý, může si zvětšit náhled obrázku stisknutím zmenšeného obrázku.

Sejmutím kódu cílové pozice dojde k naskladnění produktu na sejmutou pozici.

Tím je dokončeno naskladnění dané položky, můžeme přejít k výběru nebo načtení čárového kódu dalšího produktu a proces opakovat, dokud nemáme stůl prázdný a všechny produkty zaskladněné.

Vychystávat objednávky je možné i z pozice stůl. V akutních případech tedy není nutné zavádět produkty na sklad, ale lze je rovnou vychystat do objednávky ze stolu.

Vychystání objednávky ze skladu

Po přijetí nové objednávky ji vychystáváme ze skladu pomocí mobilního terminálu.

Zákazníkovi vytiskneme fakturu, na které vidíme v pravém horním rohu čárový kód objednávky.

V hlavním menu mobilního terminálu zvolíme Objednávky.

Načteme čtečkou čárový kód objednávky.

Načteme přepravní box, který aktuálně není napárovaný na žádnou další objednávku. V případě, že by na box byla napárována jiná objednávka, budeme varováni a vyzváni k načtení jiného boxu.

Po načtení boxu dojde ke spárování objednávky s boxem po dobu vychystávání dané objednávky.

Pořadí vychystávání položek je dáno seřazením lokací v administraci, případně označením produktu na dané pozici jako nadzásoby.

Zobrazí se detail vychystání první položky objednávky.

Načteme zobrazenou pozici. Produkt je možné vzít z jakékoliv pozice, která se zobrazí v seznamu. V případě načtení pozice, na které produkt není, budeme varování a vyzváni k novému načtení správné pozice.

Po načtení správné pozice budeme vyzváni k načtení EANu vychystávaného produktu.

V případě, že by měl produkt poškozený EAN, lze použít červené tlačítko pro ruční vychystání produktu.

Potvrdíme načtením produktu, případně příslušného počtu kusů.

Následně pokračujeme ve vychystávání dalších položek objednávky.

V rozdělení skladu na oblasti, mezi kterými si skladníci předávají objednávky, lze částečné vychystávání objednávky přerušit tlačítkem Odložit.
Následujícím načtením objednávky se pak ve vychystávání pokračuje.

Po vychystání poslední položky objednávky dojde ke zvukovému potvrzení.

Čtečka je automaticky připravena k vychystávání další objednávky.

Inventura v mobilním terminálu

Pomocí mobilního terminálu je možné provádět inventuru v reálném čase, bez nutnosti přerušovat vychystávání objednávek. Také je možné provádět částečné inventury, například pouze hodně frekventovaných produktů.

Pro zpřístupnění inventury v mobilním terminálu je nutné aby přihlášený uživatel měl práva pro inventuru. Ty můžeme případně nastavit na jeho kartě.

Po přidání práv je potřeba se v terminálu odhlásit a znovu přihlásit.

Po přihlášení se v menu zobrazí nová položka Inventura.

Po zvolení se zobrazí výzva k načtení pozice na které chcete provést inventuru.

Po načtení kódu pozice se zobrazí seznam položek, které jsou na pozici evidovány.

V pravém horním rohu se zobrazí informace, před kolika dny byla na této pozici naposled prováděna inventura. Zároveň se tato informace zobrazí u každé položky. Může se totiž stát, že položka byla přiřazena až po inventuře, tím pádem nebyla přepočítána v rámci inventury a nemůže mít žádný datum.

Nyní stačí načítat jednotlivé produkty. Po načtení produktu se vždy zobrazí jeho detail, kde je možné zadat na klávesnici počet načítaných kusů a následne potvrdit stiskem kláves enter nebo zpět, případně načtením dalšího produktu. V případě, že produkt není přiřazen na pozici, dojde k jeho přiřazení a zobrazení informace o přiřazení. Následně na detailu načtené položky je možné provést označení položky jako nadzásoby.

Během inventury se bude měnit podbarvení položek ze seznamu.

Pokud jste během inventury pozice udělali chybu, můžete si načtené produkty vyčistit tlačítkem
"Začít znovu"

  • Červená - značí produkty, které jsou načteny v menším než předpokládaném množství.
  • Oranžová - Značí produkty, které jsou načteny ve větším než předpokládaném množství.
  • Zelená - značí produkty, které jsou načteny ve správném množství.

V případě, že jsou všechny položky zeleně podbarvené, můžete inventuru potvrdit. V případě, že se počet produktů liší, budete upozorněni na rozdíly, aby jste je případně překontrolovali. Pak můžete inventuru dané pozice potvrdit. Počty kusů skladem se v tuto chvíli zaktualizovaly (jak webový sklad, tak i fyzický sklad).

Po dokončení inventury si můžete zobrazit rozdíl vzniklý inventurou v administraci e-shopu > sklad > Inventura

Protože je možné dělat inventuru průběžně, je nutné si v levém menu vyfiltrovat rozsah datumů, pro které výsledky inventury chceme vidět.