Modul evidence sériových čísel

Modul pro evidenci sériových čísel umožňuje zvoleným produktům evidovat sériové čísla. Nahrávání sériových čísel probíhá přes vstupní kontrolu. Přiřazování sériových čísel do objednávek poté přes výstupní kontrolu.

Zapnutí evidence pro produkty

Každý produkt má možnost zapnout možnost "Požadovat sériové číslo". Po zapnutí se pro tento produkt začne evidovat sériové číslo.

Zadávání sériových čísel

Ve vstupní kontrole, pokud má načtený produkt zapnuté "Požadovat sériové číslo", zobrazí se vpravo dole pole pro zadání sériového čísla. Sériové čísla lze opět naskenovat čtečkou nebo je napsat ručně.

Po potvrzení vstupní kontroly se sériové čísla uloží.

Seznam všech sériových čísel

Seznam všech sériových čísel lze najít v administraci (Sklad > Sériové čísla). Po rozkliknutí konkrétního sériového čísla lze číslo upravit.

V seznamu lze vidět číslo naskladnění konkrétního produktu, případně i číslo objednávky ke které byl produkt přiřazen ve výstupní kontrole.

Přiřazování sériových čísel k objednávkám

Přiřazování sériových čísel k objednávkám probíhá přes výstupní kontrolu. Stejně jako při vstupní kontrole, po nakliknutí produktu, u kterého je vybráno "Požadovat sériové číslo", sériové číslo budete muset zadat.

Po dokončení vstupní kontroly se přiřadí vloženým sériovým číslům tato objednávka.

Storno a vratky

Při vratce či stornování objednávky se sériovým číslům produktů odebere číslo objednávky. Historie objednávek sériového čísla je vidět na detailu sériového čísla (Sklad > Sériové čísla).