Validace formulářů

Základní validace formulářů ve wpjshopu je frontendová a backendová.

Frontendová validace je hlavní a často jediná, na kterou zákazník narazí. Je to například kontrola, že zákazník zadal všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) při registraci nebo v košíku na kroku s doručovacími údaji. 
Dle typu inputu se může jednat o kontrolu délky hesla, existence e-mailové domény, správného formátu telefonního čísla, adresy, IČ, DIČ nebo udělení souhlasu s obchodními podmínkami. 
Backendová validace je doplňková. Kontroluje méně údajů než frontendová, ale často je kontroluje více dopodrobna. Např. zatímco frontend kontroluje délku PSČ, backend kontroluje, že zadané PSČ skutečně existuje.