SMTP nastavení

Pro bezproblémové doručování e-mailů je třeba vždy odesílat zprávy z e-shopu přes SMTP server provozovaný vaším poskytovatelem e-mailů (například Active24, Google, Seznam apod.).

➡️ Nastavení > E-maily > záložka SMTP

Zde je třeba nastavit přístupové údaje k SMTP serverům, přes které bude e-shop e-maily odesílat.

Je nutné mít nastavený minimálně „Hlavní SMTP server“.

Nastavení hlavního SMTP serveru

V dalším kroku musíte nastavit adresu serveru – každý má adresu jinou (podle poskytovatele, uvedený příklad by byl u poskytovatele seznam.cz) a také port – každý poskytovatel by toto měl mít uvedené v nápovědě. Například Google nejvíce používá port 587. Máte-li e-mailové schránky u Google a používáte dvoufázové ověření, přečtěte si i tento článek. Máte-li e-mailové schránky u Seznamu, více informací k nastavení najdete v článku v nápovědě seznam.cz.

Pokud máte u jednotlivých e-mailů nastavenou jinou adresu v poli „Z e-mailu“, než která je použita pro přihlášení k serveru, je potřeba ji přidat do pole „Povolení odesílatelé“. Mezi více adres pište čárky, případně lze použít * pro povolení všech adres.

Nakonec, pro ověření správnosti údajů, klikněte na tlačítko Odeslat testovací e-mail. Pokud jste vše vyplnili správně, přijde Vám na uvedenou e-mailovou adresu testovací e-mail.

POZOR! V případě, že si změníte heslo u e-mailové schránky, kterou máte zadanou v SMTP nastavení, tak heslo musíte změnit i v nastavení SMTP. E-maily z e-shopu Vám jinak přestanou odcházet a e-shop bude hlásit chyby o neodeslaných e-mailech.

Nastavení více SMTP serverů pro jazykové mutace

Pokud chcete pro každou jazykovou mutaci odesílat e-maily z vlastní domény, je nutné nastavit vedlejší SMTP servery, postupujte podobným způsobem jako hlavní server. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat nastavení pole „Povolení odesílatelé“, podle kterého probíhá výběr serveru pro odeslání e-mailu. V tomto poli nelze použít zástupný symbol *.

Nastavení vedlejšího SMTP serveru

Dále je nutné nastavit pro každý jazyk jinou e-mailovou adresu odesílatele v ➡️ Překlady > E-maily. Právě na základě této adresy se vybere na základě povolených odesílatelů správný SMTP server.

Nastavení jiné adresy odesílatele