Modul pro evidenci šarží produktů

Modul pro evidenci šarží produktů umožňuje zvoleným produktům evidovat čísla šarží. Nahrávání šarží produktů probíhá přes vstupní kontrolu. 

Zapnutí evidence pro produkty

Každý produkt má možnost zapnout možnost „Požadovat číslo šarže“. Po zapnutí se pro tento produkt začnou evidovat čísla šarží.

Zadávání čísel šarží

Ve vstupní kontrole se, pokud má načtený produkt zapnuté „Požadovat zadání šarže“, zobrazí vpravo dole pole pro zadání šarže. Šarži lze vybrat ručně ze seznamu předchozích šarží tohoto produktu, nebo vyplnit její kód a datum expirace do polí, čímž se vytvoří nová šarže.

Po potvrzení vstupní kontroly se čísla šarží produktům přiřadí .

Seznam všech čísel šarží

Seznam všech čísel šarží lze najít v administraci (Sklad > Šarže). Po rozkliknutí konkrétní šarže lze upravit její kód a datum expirace. Také lze šarži pro produkt vytvořit tlačítkem „Přidat šarži“ v pravém sloupci.

V seznamu vidíte kód šarže, datum expirace, produkt, ke kterému je šarže přiřazena, a počet kusů ve skladu. 

Filtrovat lze podle kódu šarže, produktu nebo rozpětí doby expirace.

Sklad – mobilní aplikace

Při vychystávání objednávek či pohybu produktů mezi pozicemi přes mobilní aplikaci jsou u jednotlivých pozic produktů zobrazeny i jejich šarže. V případě, že je na jedné pozici více šarží stejného produktu, po výběru produktu při přesunu z pozice vyskočí okno, kde vyberete přesouvanou šarži.

Čísla šarží u pozic produktu:

Čísla šarží v seznamu produktu:

Výběr šarže při přesunu z pozice:

Převodka z externího skladu

Přijmutí převodky z externího skladu na hlavní probíhá přes vstupní kontrolu. To je z důvodu, aby u potřebných produktů byly evidovány čísla šarží. Do vstupní kontroly se dostanete z detailu převodky při kroku přijetí.

Storno objednávky

Při stornování vyřízené objednávky obsahující produkty s šaržemi se všechny produkty z objednávky včetně jejich šarží vrátí na pozici „VRATKY“.