Daktela

Níže naleznete  seznam hodnot, které posíláme ve výchozím nastavení do systému daktela.

Kontakt

KLÍČ HODNOTA
name normalizovaný email
firstname jméno
lastname příjmení
title email
customFields
number telefonní číslo
email email
url Odkaz do administrace na zákazníka
address Fakturační adresa zákazníka
address_delivery Doručovací adresa zákazníka

Tickety

Objednávky, reklamace, vratky.
KLÍČ HODNOTA
category ID kategorie ticketu, nastavené v administraci
user Uživatel nastavený v administraci
stage Stav, vždy CLOSED
title V administraci nastavený název + číslo požadavku
priority Priorita, vždy LOW
contact vazba co kontakt
customFields

url Odkaz na požadavek v administraci

address Fakturační adresa

address_delivery Doručovací adresa