Převodníky

variant produktů jde často hodnotu jmenovky vyjádřit pomocí různých jednotek. U velikosti bot se může jednat o jednotky EUR, US, UK nebo CM, u jízdních kol se může jednat o velikost rámu nebo výšku člověka. V případě, kdy chceme zákazníkům umožnost výběr právě v těch jednotkách, které znají, pomůže modul Převodníky. Převodníky slouží k párování souvisejících hodnot ke jmenovkám a k následnému filtrování pomocí nich. Přiřazení konkrétních převodních tabulek k produktům probíhá automaticky na základě zadaných definic.

Filtrování bot pomocí převodníků

Filtrování velikostí bot s použitým převodníkem

Výběr varianty s převodníkem

Výběr varianty s převodníkem

Konfigurace převodníků

Jako ukázkový příklad použijeme zmiňovanou velikost bot.

Požadavky pro vytvoření převodníku

Je potřeba, abyste měli předem připravené:

  • Jmenovka varianty: Velikost
  • Seznamové parametry pro každý druh hodnoty: Velikost bot EU, CM, UK a US

Vytvoření převodníku

Nejprve vytvoříme převodník, který je obecnější a definuje pouze, jaké jednotky chceme mezi sebou provázat. Pod něj pak může spadat několik převodních tabulek (například pro různé výrobce, různé typy produktů atp.).

Přejděte do ➡️  Zboží > Převodníky > Převodníky. Vytvoříme nový převodník pomocí tlačítka „Přidat převodník“ v levém sloupci, vyplníme název pro zobrazování v administraci a vybereme jmenovku varianty, pro kterou převodník definujeme.


Definice převodníku

Definice převodníku

Po uložení definice provedeme napárování parametrů k převodníku a pojmenování parametrů pro filtraci.


Párování parametrů na jmenovku varianty

Párování parametrů na jmenovku varianty

Párování hodnot a produktů k převodníku

Ve ➡️  Zboží > Převodníky > Převodní tabulky vytvoříme novou převodní tabulku pomocí tlačítka „Přidat tabulku“, pojmenujeme ji a vybereme dříve nadefinovaný převodník. Uložte kliknutím na OK.

Definice převodní tabulky

Definice převodní tabulky

Pomocí produktového filtru, který znáte i z jiných částí administrace, vyberte produkty, pro které chcete tuto převodní tabulku používat.


Nastavení fitru pro párování

Nastavení fitru pro párování

Každý převodník může být produktu přiřazen pouze jednou, je tedy vhodné nastavit dostatečnou úroveň filtrace. Pokud to již není možné, lze na převodní tabulce upravit priorita. Nastavení priority

Nastavení priority

Nyní přiřaďte k jednotlivým hodnotám jmenovek variant odpovídající hodnoty parametrů.

Přiřazení hodnot parametrů k jmenovkám variant

Přiřazení hodnot parametrů k jmenovkám variant

Generování cache převodníků

Pro správné párování převodních tabulek na produkt je potřeba vygenerovat cache. Cache se automaticky generuje vždy v půlnoci, ale typicky po provedení změn chceme aby se změny projevily okamžitě. V tom případě použijeme tlačítko „Generovat cache převodníků“ v nabídce „Akce“ v okně s editací převodní tabulky. Při této akci se produktu nastaví jedna hlavní převodní tabulka, kterou se bude řídit, a to i v případě, že produkt splňuje podmínky produktového filtr více různých tabulek. Prioritu je možné nastavovat, pokud je úroveň priority stejná, použije se ta tabulka, která je novější. Na seznamu převodních tabulek si následně můžeme zkontrolovat počet produktů, které mají tuto tabulku napárovanou. V záložce Převodníky na kartě produktu vidíte všechny tabulky, jejichž filtr daný produkt splňuje a indikaci, která tabulka se aktuálně používá.

Ruční generace cacheRuční generace cache

Seznam převodních tabulek s počtem napárovaných produktů

Seznam převodních tabulek s počtem napárovaných produktů