Tipy a triky

Pro rychlejší a snadnější práci v systému WPJshop jsme pro Vás vytvořili několik různých "vychytávek".

Obecné

Přepínání mezi záložkami - Pokud máte otevřený jakýkoliv vyskakovací dialog a má více než 1 záložku, lze mezi nimi přepínat stlačení klávesy CTRL + číslo (nad písmeny). První záložka je pod číslem 1, druhá pod číslem 2, atd..

Přepínání další/předchozí - Pokud máte otevřené např. okno editace objednávky a jsou v levém dolním rohu k dispozici tlačítka "Další / Předchozí", lze použít klávesové zkratky CTRL + šipka vlevo pro přepnutí na předchozí, resp. CTRL + šipka vpravo, pro přepnutí na další.  

Potvrzení změn -  Stisknutí klávesy CTRL + ENTER má stejný efekt jako stisk tlačítka OK, tedy potvrdí změny.

Rychlé hledání produktu - Stisknutím klávesy F2 kdekoli v administraci se dostanete na rychlé hledání produktů - také přístupné přes srdíčko v pravém horním rohu administrace. Psaním vyhledáváte ve všech produktech a výběrem otevřete jeho detail.

Rychlé hledání objednávky - Stejně jako rychlé hledání produktu funguje i rychlé hledání objednávky stiskem klávesy F3. Často potřebuji nalézt rychle detail objednávky, stisknu tedy F3, napíši poslední 4 znaky z čísla objednávky a jen kliknu nebo enterem potvrdím. Objednávky jsou seřazené podle data aby vždy ty aktuální byly úplně nahoře.

Přidávání ve formulářích - Ve všech formulářích, kde lze přidávat další položku (položky, objednávky, položky naskladňující faktury, varianty, ...), je možné stiskem klávesy CTRL+ENTER přidat nový řádek. Nově přidaná položka se automaticky stane aktivní a je možné ji ihned vyplňovat. Není tak třeba odesílat formulář pro každou položku. Je snadné hromadně přidávat položky kliknutím CTRL+ENTER a formulář odeslat až hromadně stiskem klávesy enter.

Vybrání záznamu - Každý seznam má automaticky označený první sloupec jako odkaz. Např. v seznamu objednávek je sloupec kód objednávky na prvním místě a kódy jsou tedy označeny modře. Není však třeba pro vybrání použít tento první sloupec. Záznam je možné vybrat i kliknutím kdekoliv ve zvoleném řádku. 

Hromadná úprava

Pokud editujeme některé položky produktů, musíme vždy před editačním polem zaškrtnout políčko pro povolení editace.

Pokud však s podrženou klávesou SHIFT stisknete dvě od sebe vzdálená políčka, zaškrtnou se i všechny mezi nimi. Analogicky funguje odškrtávání.

Objednávky

Pokud na detailu objednávky chcete upravit její položku, stačí na položku dvoj-kliknout a tím přeskočíte na editaci dané položky objednávky.

Rychlá změna stavu objednávky - při editaci konkrétní objednávky lze zkratkou ALT + číslo (nad písmeny) objednávku přesunout do konkrétního stavu. Číslo 1 odpovídá prvnímu stavu, číslo 2 druhému, atd..

Vyhledávání produktů

Na mnoha místech je v administraci třeba vybrat konkrétní produkt a případně i jeho variantu. Pro vyhledávání slouží pole s našeptáváním (tzv. autocomplete). Vyhledávat můžete podle názvu produktu, kódu produktu, EANu produktu, kódu vairanty a EANu varianty.

Pro přehlednější zobrazení výsledků jsou vyhledané produkty podbarveny různými barvami, viz následující obrázek, kdy se vyhledává produkt podle kódu.

Význam podbarvení je následující:

  • Žlutá - jedná se o přesný výsledek. V tomto případě kód produktu přesně odpovídá zadanému kódu. Další vyhledané produkty mohou mít kód například "ID859222".
  • Červená - produkt je skrytý
  • Fialová - prodej produktu je ukončen

Úprava zobrazení sloupců na seznamu

Pokud pro Vás sloupec seznamu v administraci není důležitý nebo Vám překáží, můžete ho skrýt nebo přesunout. Každý seznam má tlačítko pro úpravu zobrazení sloupců. Sloupce můžete skrýt, posunout, nebo změnit jejich velikost. 

Kliknutím na tlačítko otevřete úpravu zobrazení sloupců, které můžete přetahovat a tím měnit jejich pořadí, nebo je úplně skrýt. Nastavení je vázané na přihlášeného uživatele, každý uživatel administrace si tedy sloupce může nastavit jinak. 

Změna pořadí sloupců

Pokud aplikace obsahuje ikonku křížku, lze pomocí manuálního přesunutí změnit pořadí zobrazovaných dat. Je třeba najet myší na ikonku a společně s tisknutím tlačítka myši přesunout vybraný záznam na požadované místo.  

V příkladu níže lze změnit pořadí sloupců v seznamu objednávek.  


Podpora pro klávesové zkratky

Přidali jsme podporu pro klávesové zkratky u detailu produktů a objednávek. Jednotlivé akce jsou schované pod šedým tlačítkem akce. Ty, které mají klávesovou zkratku jí zobrazí po najetí na akci kurzorem.


Kopírovat varianty z produktu je možné stiskem klávesové zkratky ALT+K

Vytvořit zlevněný je možné stiskem klávesové zkratky produkt ALT+Z

Sloučit produkty je možné stiskem klávesové zkratky ALT+S

Rozdělit produkt dle jmenovky variant je možné stiskem klávesové zkratky ALT+R

Stornovat objednávku je možné stiskem klávesové zkratky ALT+S

Vytvořit reklamaci je možné stiskem klávesové zkratky ALT+R

Vytvořit vratku je možné stiskem klávesové zkratky ALT+V