Informační panel

Na úvodní stránce e-shopu, takzvaně Homepage, si můžete zapnout informační panel.

➡️ Obsah - informační panel

Do sdělení v informačním panelu napište krátký stručný text, aby byl panel aktivní, musí dole u Zobrazit svítit tlačítko zeleně, v případě deaktivace šoupátko přetáhnete doleva a bude svítiti šedivě. Vše je třeba dole uložit klikem na modré OK.

Informační panel může uživatel skrýt, aby se mu již nezobrazoval. Pokud ale změníte text na informačním panelu, systém pozná, že se jedná o nový panel, a opět začne panel všem zobrazovat, dokud ho nezavřou.