Šablony produktů

V popisu produktu se často objevují opakující se části. Klasickým příkladem mohou být velikostní tabulky u oblečení, které je třeba zobrazit u každého produktu. Tyto texty se zatím musely kopírovat ke každému produktu a jejich následná úprava byla velmi pracná.

Šablony produktů umožňují vytvořit sadu šablon (například všechny varianty velikostních tabulek) a ty poté libovolně přiřadit k produktům. Díky integraci s hromadnou úpravou je přiřazování velmi jednoduché.

Na následujícím obrázku můžete vidět přidanou šablonu zobrazenou zákazníkovi v detailu produktu na e-shopu.

Správa šablon

Každá šablona má své jméno a má přiřazený určitý typ. Typy šablon slouží pro lepší orientaci a třídění definovaných šablon. Na obrázku je zobrazen seznam několika šablon typů „Velikostní tabulka“ a „Péče o materiál“. Také je zobrazen detail jedné z šablon.

Přiřazení šablon k produktu

Při úpravě produktu v záložce „Doplňující“ najdete možnost přiřadit k produktu definované šablony. Při vybírání konkrétní šablony je možné psaním hledat v názvu šablony a jejím typu. Tím je možné například vyfiltrovat pouze šablony daného typu.

Zobrazení na webu

V detailu produktu je možné zobrazit všechny šablony přiřazené produktu, nebo na konkrétní místo vypsat šablonu daného typu. Typy šablon mají nastavené pořadí, podle kterého se určuje i pořadí šablon při jejich vypisování. Díku tomu „Velikostní tabulka“ bude vždy zobrazena před „Péčí o materiál“. V příkladu je použit typ šablony pro pojmenování záložky, pod kterou je daná šablona zobrazí.