4. Práce se sloupci

Tři sloupce textu? Obrázek vedle odstavce textu? Všechno hravě zvládnete.

Základy práce se sloupci

Pro umístění dvou a více obsahových bloků vedle sebe na stránce využijete sloupcová rozvržení. Z nabídky vlevo nejprve vyberte, které sloupcové rozvržení se vám nejvíce hodí, a jednotlivé další obsahové bloky (text, obrázek…) přetahujte přímo do sloupců.

O responzivní zobrazení obsahu ve sloupcích se postaráme my. Vždy si ale náhled na telefonu můžete prohlédnout pomocí ikony telefonu v horní liště.

Každý sloupec má své vlastní nastavení, které upravíte pomocí světlých ikon vpravo. Upravit můžete například vertikální zarovnání obsahu sloupce nebo odsazení obsahu od stran.

Umístění obsahu na střed pomocí sloupce

Existují situace, kdy potřebujete umístit obsah (například video, citaci...), který bude užší než sloupec pro obsah stránky. V těchto chvílích využijete sloupcové rozvržení nazvané Na střed.

Přetáhněte do stránky blok Na střed. Do něj pak umistěte libovolný obsahový blok – například zmíněné video. Pomocí ikony ozubeného kola na světlém pozadí (vpravo na stránce) otevřete nastavení sloupce a upravte jeho velikost.

Skládání sloupců

V nastavení dvou sloupců je možné nastavit opačné pořadí skládání sloupců na mobilních zařízeních. Často se totiž používají dva sloupce, kdy nalevo je text a napravo obrázek. Většinou je lepší, aby se na mobilech nejprve objevil obrázek a poté teprve text k němu. Proto je dobré v těchto případech nastavit opačné skládání, aby byl zachovaný tok textu: obrázek - text, obrázek - text