Import uživatelů

➡️ Objednávky > Uživatelé > (levé menu) Import uživatelů

Pro hromadné přidání uživatelů do systému Kupshop slouží import uživatelů.

Import probíhá načtením Vámi vloženého souboru ve formátu *.xls, který má pevně danou strukturu. Doporučujeme využít našeho vzorového souboru a pouze si upravit obsah.

Vzorový soubor

Import souboru si můžete vyzkoušet vložením našeho vzorového souboru a stisknutím tlačítka Vyzkoušet.

Pokud import proběhne v pořádku, zobrazí se nám seznam importovaných uživatelů. V případě chyby se nám zobrazí informace o jakou chybu se jedná a na kterém řádku se nachází.

Struktura souboru

První řádek je hlavička, tedy pouze informační a import ji přeskakuje. Proto doporučujeme názvy sloupců (první řádek) zanechat v souboru, je to i přehlednější. V následující tabulce najdeme vysvětlení jednotlivých sloupců:

Jméno Křestní jméno uživatele
Přijmení Přijmení uživatele
Společnost Společnost uživatele
Email Email uživatele, na který mu např. bude zasílán newsletter
Telefon Telefonní číslo v libovolném formátu (+420 123 456 789, nebo 123456789)
Ulice Ulice včetně čísla popisného
Město Město
PSČ Poštovní směrovací číslo
Skupiny

Skupiny, do kterých má být uživatel zařazen. Bez mezer, oddělujeme středníkem.
Pokud skupina zatím neexistuje, import ji vytvoří.
Pozor: "VIP" není stejné jako "vip"! Import by pro tyto dvě slova vytvořil dvě různé skupiny

Newsletter Jestli má být zákazníkovi zasílán newsletter. Možnosti ano/ne, přičemž cokoliv (i prázdno) se bere jako ano.