Automatické párování plateb - Fio

Chcete-li aby se objednávky zaplacené na váš účet vedený u Fio banky automaticky označovaly jako zaplacené, není nic jednoduššího než si nastavit Fio API.

API Bankovnictví umožňuje bezpečné automatizované zpracování výpisů a pohybů na účtech vedených u Fio banky. Přístup k datům z účtu může vytvořit majitel nebo oprávněná osoba k účtu ve svém internetovém bankovnictví. Veškerá komunikace mezi bankou a cílovou stanicí je šifrovaná pomocí SSL protokolu.

Vygenerování tokenu

Přejděte do internetového bankovnictví. Jděte do Nastavení/API. Zvolte možnost Přidat nový token. Nastavte práva - Pouze pro sledování. Zadejte název a platnost (zvolte klidně nejdelší nabízenou, v okamžiku vzniku této nápovědy to bylo 10 let) a klikněte na Odeslat. Vygenerovaný token si zkopírujte, následně ho zadáte do kupshopu.

Nastavení párování

➡️ Nastavení > Nastavení eshopu > Dopravy a platby

Pro napojení bankovnictví a kupshopu je nutné zadat token vygenerovaný v předešlém kroku v bankovnictví. Zadat můžete nekonečně mnoho tokenů k různým účtům. Každý další token vkládejte na nový řádek.

Token musí být unikátně vložen pouze pro e-shop, jinak nebudeme schopni zaručit 100% párování s e-shopem.

Můžete také zvolit stav, do kterého se objednávka přepne po zaplacení pomocí Fio API.

Jako poslední je potřeba nastavit zarážku - zadat počet dnů nazpět, kdy má kupshop zkontrolovat příchozí platby v bankovnictví. Při kontrole se zarážka vždy nastaví na aktuální čas. Pokud je pole prázdné, nastaví se zarážka na aktuální čas.

Stiskem tlačítka OK nastavení uložíte. Nyní můžete manuálně zkontrolovat platby v bankovnictví stiskem tlačítka Zkontrolovat. Pokud povolíte automatickou kontrolu, bude kontrola plateb probíhat každých deset minut.

Máte jazykovou mutaci? Můžete do Globálního nastavení do pole Tokeny napsat Token pro obě mutace.

Po spárování platby s objednávkou se objednávka přepne do stavu vybraného v nastavení Fio API. V detailu objednávky uvidíte zprávu o příchozí platbě. Objednávka se označí jako zaplacená a zároveň se zákazníkovi odešle zpráva o úspěšném uhrazení objednávky.

Pokud máte o funkcionalitu zájem, neváhejte nás kontaktovat přes klientskou sekci nebo na emailu wpj@wpj.cz. Rádi Vám ji aktivujeme!