Automatické párování plateb - Fio

Chcete-li aby se objednávky zaplacené na váš účet vedený u Fio banky automaticky označovaly jako zaplacené, není nic jednoduššího než si nastavit Fio API.

API Bankovnictví umožňuje bezpečné automatizované zpracování výpisů a pohybů na účtech vedených u Fio banky. Přístup k datům z účtu může vytvořit majitel nebo oprávněná osoba k účtu ve svém internetovém bankovnictví. Veškerá komunikace mezi bankou a cílovou stanicí je šifrovaná pomocí SSL protokolu.

Vygenerování tokenu

Přejděte do internetového bankovnictví. Jděte do Nastavení/API. Zvolte možnost Přidat nový token. Nastavte práva - Pouze pro sledování. Zadejte název a platnost a klikněte na Odeslat. Vygenerovaný token si zkopírujte, následně ho zadáte do kupshopu.

Nastavení párování

➡️ Nastavení > Nastavení eshopu > Dopravy a platby

Pro napojení bankovnictví a kupshopu je nutné zadat token vygenerovaný v předešlém kroku v bankovnictví. Zadat můžete nekonečně mnoho tokenů k různým účtům. Každý další token vkládejte na nový řádek.

Můžete také zvolit stav, do kterého se objednávka přepne po zaplacení pomocí Fio API.

Jako poslední je potřeba nastavit zarážku - zadat počet dnů nazpět, kdy má kupshop zkontrolovat příchozí platby v bankovnictví. Při kontrole se zarážka vždy nastaví na aktuální čas. Pokud je pole prázdné, nastaví se zarážka na aktuální čas.

Stiskem tlačítka OK nastavení uložíte. Nyní můžete manuálně zkontrolovat platby v bankovnictví stiskem tlačítka Zkontrolovat. Pokud povolíte automatickou kontrolu, bude kontrola plateb probíhat každých deset minut.

Po spárování platby s objednávkou se objednávka přepne do stavu vybraného v nastavení Fio API. V detailu objednávky uvidíte zprávu o příchozí platbě. Objednávka se označí jako zaplacená a zároveň se zákazníkovi odešle zpráva o úspěšném uhrazení objednávky.

Pokud máte o funkcionalitu zájem, neváhejte nás kontaktovat přes klientskou sekci nebo na emailu wpj@wpj.cz. Rádi Vám ji aktivujeme!