Stav objednávky

➡️ Objednávky > Objednávky 

Po přijetí objednávky stačí jednou kliknout na její řádek.

Sloupce na přehledu objednávek máte možnost editovat podle vašich potřeb a dokonce si uložit několik zobrazení pro různé účely.

Pokud začnete objednávku zpracovávat, stačí kliknout na tlačítko Zpracovává se (k tomu typicky dochází po úhradě – objednávka je buď označena jako uhrazená automaticky nebo ji po kontrole přijetí platby označíte ručně, v případě platby při převzetí objednávku zpracováváte před úhradou). V poli Komentáře se zobrazí text předdefinované zprávy (tyto předdefinované zprávy můžete editovat nebo přidávat v sekci Zprávy uživatelům). Potřebujete-li nějakou informaci doplnit, text můžete editovat. Pokud je obsah zprávy v pořádku, kliknutím na tlačítko OK se (společně s hlavičkou a patičkou zprávy, která se zde nezobrazuje) odešle zákazníkovi. 

Text, který odešel zákazníkovi, vidíte společně s datem odeslání a jménem administrátora, který jej odeslal, v sekci Historie komunikace se zákazníkem.

Pomocí pole Komentáře si můžete k objednávce vložit také interní poznámku, která se e-mailem neodešle – napište do políčka text, zaškrtněte checkbox Neodesílat zákazníkovi e-mail v levé části a uložte kliknutím na OK.

Po odeslání objednávky stačí objednávku přepnout do stavu Vyřízeno a podle toho, jakým způsobem byla odeslána, vybrat správnou zprávu.

Systém se vás zeptá na číslo balíčku.

Po uložení se automaticky odešle zákazníkovi zprávu o vyřízení, která může obsahovat například informaci o čísle balíku, odkaz na jeho sledování, očekávané datum doručení a ceně v případě dobírky. Tyto zprávy je třeba mít předpřipravené v sekci Zprávy uživatelům.

💡Používáte-li Balíkobot, velkou část této práce si dokážete ušetřit. Objednávky budou přepnuty do stavu Vyřízena přepnuty automaticky po nahrání do systému dopravce. Stejně tak se automaticky zákazníkům odešlou správné e-maily s odkazy na sledování zásilek, aniž byste čísla balíků museli vyplňovat ručně.

Zobrazení nákupní ceny a marže

Pokud máte aktivní modul Vážené nákupní ceny, můžete si nyní u každé objednávky prohlédnout rozdíl mezi mezi nákupní a prodejní cenou a hrubou marži. Řádky s jednotlivými položkami jsou zabarvené právě podle intervalů, v jakých se pohybuje marže (nad 50 % modře, 50–10 % zeleně, 10–2 % žlutě, <2 % oranžově a záporná marže červeně).

Vytvoření nové objednávky pro registrovaného uživatele z administrace

➡️ Objednávky > Objednávky > Přidat objednávku

Pokud řešíte telefonické nebo e-mailové objednávky pro opakující s zákazníky, je zde možnost vyhledání registrovaného zákazníka při vytváření nové objednávky v administraci. Veškeré údaje o zákazníkovi se vyplní automaticky.