Skupiny

➡️ Objednávky > Skupiny uživatelů

V levém menu stiskneme tlačítko Přidat skupinu. Vyplníme název, případně i popis skupiny.

Po stisknutí OK se nám objeví další záložka s názvem Uživatelé ve skupině. V této záložce můžeme přidávat uživatele do skupiny, odebírat je ze skupiny.

➡️ Objednávky > Uživatelé

Při otevření editačního dialogu konkrétního uživatele můžeme v záložce Skupiny přidat nebo odebrat ze skupin.

Pro hromadné přidání uživatelů do skupiny můžete využít Import uživatelů.