Skupiny uživatelů

➡️ Objednávky > Skupiny uživatelů

V levém menu vyberte volbu Přidat skupinu. Vyplňte název skupiny, případně i popis skupiny a přiřadíme cenovou skupinu nebo ceník, pokud má mít tato skupina uživatelů jiné cenové podmínky.

Po stisknutí OK se objeví další záložka s názvem Uživatelé ve skupině. V této záložce můžete přidávat uživatele do skupiny, odebírat je ze skupiny.

➡️ Objednávky > Uživatelé

Uživatel může být zařazený do několika skupin uživatelů najednou. Při otevření editačního dialogu konkrétního uživatele můžete v záložce Skupiny přidat nebo odebrat ze skupin.

Pro hromadné přidání uživatelů do skupiny můžete využít Import uživatelů.