Mobilní aplikace - instalace

Instalace mobilní aplikace Shipped

Instalace provedeme v několika následujících krocích:

  1. Aktualizace zařízení
  2. Nastavení čtečky čárových kódů
  3. Instalace aplikace Kupshop sklad
  4. Nastavení aplikace Kupshop sklad

Aktualizace zařízení - není nutné u zařízení Zebra

Po zapnutí zařízení se připojit k místní Wi-Fi síti. Po připojení k internetu proběhne automatická aktualizace aplikace Google play (můžete si všimnout ikonky stahování v horní liště) .

Po dokončené aktualizace v hlavním menu otevřete aplikaci Play store.

Po otevření budete vyzváni k přihlášení do účtu Google. Přihlásit se můžete pod naším společným účtem - skladkupshop@gmail.com, heslo Vám zašleme na vyžádání. Po přihlášení budete vyzváni k odsouhlasení podmínek. V dalším kroku doporučujeme vypnout automatickou synchronizaci s účtem Google, pokud využíváte náš společný Google účet. Následně v aplikace Play Store proveďte aktualizaci všech aplikací.

Po aktualizaci všech aplikací vstupte do Menu - Nastavení.

V nastavení zvolte položku Baterie

Následně u funkce Spočit baterie zvolte " Vypnuto / Nikdy automaticky nezapínat".

Nastavení čtečky čárových kódů Flores

Aby správně fungovalo propojení čtecího zařízení a naší skladové aplikace, je třeba čtecí zařízení správně nastavit.

Otevřete aplikaci Scanner, viz následující obrázek.

V aplikaci vstupte do nastavení.

V nastavení stisknete ozubené kolečko u položky Output Mode.

V nastavení zvolte Broadcast Mode a potvrďte tlačítkem OK.

Následně ještě vstupte do nabídky Additional content.

A zde vyberte Enter Key a potvrďte tlačítkem OK.

Pokud vše proběhlo správně, čtecí zařízení by mělo být nastavené.

Nastavení čtečky čárových kódů Zebra

Aby správně fungovalo propojení čtecího zařízení a naší skladové aplikace, je třeba čtecí zařízení správně nastavit.

Otevřete aplikaci DataWedge (nastavení scanneru).

Vyberte výchozí profil Profile0

V sekci Intent output nastavte:

  • zaškrtnout Enabled
  • Intent action - nastavit na "kupshop" (bez uvozovek)
  • Intent delivery - Broadcast intent

Pokud vše proběhlo správně, čtecí zařízení by mělo být nastavené.

Instalace aplikace Kupshop sklad

Pro instalaci skladové aplikace otevřete prohlížeč (povolte mu všechna práva, která vyžaduje) a zadejte adresu kupshop.cz/store-app.apk a nabídnutý soubor stáhněte. Po stažení soubor spusťte.

V následujícím dialogu potvrďte instalaci aplikaci tlačítkem Install.


Pro zařízení Flores s Android 6 a 7 stáhněte tuto aplikaci

http://kupshop.cz/store-app_2023_01.apk

Pro zařízení Flores s Android 5 stáhněte tuto aplikaci

http://kupshop.cz/store-app_2020_10.apk

Úspěšná instalace aplikace bude potrvrzena na obrazovce.

Aplikaci můžete spustit tlačítkem DONE.

Nastavení aplikace Shipped

Po úspěšné instalaci a spuštění aplikace budete vyzváni ke spárování aplikace s e-shopem.

Dle popisu proveďte nastavení. Po správném spárování by se měla zobrazit přihlašovací obrazovka skladu.

Nastavení je nyní dokončeno a aplikace je připravena pro provoz.

Přihlašovací kód do skladu si můžete vytisknout pro každý administrátorský účet. V administraci e-shopu vstoupíte na editaci administrátorského účtu, na záložku Sklad a tam naleznete tlačítko Vytisknout heslo.

Pro snadnější spouštění aplikace doporučujeme přidat aplikaci na úvodní plochu. Stačí v hlavní nabídce okamžik podržet stisknout ikonku aplikace KupshopStoreApp a umístit ji na plochu.