Rozhraní administrace

Chyby ve skladu

V systému Shipped jsou drženy dva stavy skladu:

  • Webový stav skladu - odečítá se ve chvíli vytvoření objednávky, přičítá ve chvíli stornování objednávky, atd.
  • Fyzický stav skladu - suma daného produktu přes všechny pozice ve skladu. Odečítá se ve chvíli zabalení balíku (vysypání vychystávacího boxu), přičítá se ve chvíli naskladnění zboží.

Administrace e-shopu > Sklad > Chyby ve skladu

Modul Chyby ve skladu zobrazuje rozdíly mezi sklady, které mohou vzniknout nesystémovým zásahem do některého procesu logistického systému.

Na diagramu je zobrazen základní princip fungování skladových stavů systému Shipped.

Seznam těchto rozdílů ve skladu je také každou půlnoc zasílán na email obchodníka.

Administrace e-shopu > Sklad > Chyby ve skladu

V rozhraní máme zobrazený seznam produktů, kde nesouhlasí stavy jednotlivých skladů. Na následujícím obrázku můžeme vidět vzniklý rozdíl mezi webovým a fyzickým skladem. Takový stav mohl vzniknout z více příčin - např. ruční úprava skladovosti na produktu, nebo ruční dogenerování produktu na sklad pomocí administrace nebo jiná, nesystémová, nestandardní činnost.

Stisknutím tlačítka " Opravit sklad" dojde k úpravě webového skladu podle fyzického, od kterého se odečtou nevyřízené objednávky. Tedy SW = SF - NO

V levém horním rohu si můžeme všimnout volby "Zobrazit produkty, které nejsou ve skladu". Tato volba zobrazí produkty, které jsou na webovém skladě, ale nemají žádný stav na fyzickém skladě. Tzn. je třeba je zavést do čtečkového skladu. To lze provést inventurou, případně pokud je toho více, tak naskladněním.