Omezení objednávek

Modul Omezení objednávek slouží k zablokování osob, které vám pomocí objednávek záměrně způsobují problémy.

Takový zákazník může například vytvářet velké množství objednávek na dobírku, které ale nikdy nepřevezme. Případně vytváří neustále dokola mnoho objednávek, kterými vám blokuje zboží, než jeho objednávky stornujete.

Po zapnutí modulu se zpřístupní v administraci e-shopu agenda Omezení objednávek.

➡️Objednávky > Omezení objednávek

V levém menu můžeme přidat nové omezení. Omezení je možné přidávat na konkrétní e-mail, nebo IP adresu.

Pro každou další blokaci (další IP adresu, nebo e-mail) vytvoříme nové omezení. Při blokacích IP adres buďte obezřetní, může se stát, že je to veřejná IP adresa např. pro celé město, zablokovali byste tedy celé město.

Omezení má za následek znemožnění odeslání objednávky a jak vypadá očima zákazníka na e-shopu si můžete prohlédnout na následujícím obrázku.