Doprava a platba

Nastavení dopravy a platby se skládá ze dvou částí. Nejprve vytvoříte všechny možnosti dopravy a všechny možnosti, jak je možné za objednávku zaplatit, poté definujete jejich možné kombinace. Postupujte následovně:

1. Doprava

➡️Nastavení > Doprava a platba > Doprava

Nový záznam vytvořte pomocí tlačítka + Přidat dopravu v levé části obrazovky. V novém okně vyplňte údaje o metodě dopravy, zejména její název a cenu, a uložte.

Vyplníte-li, jak dlouho daným způsobem trvá zásilku doručit a do kolika hodin mají uživatelé čas objednávat, abyste objednávku stihli expedovat ještě dnes, dokážeme s těmito údaji pracovat a zobrazit očekávaný termín doručení zákazníkům v e-shopu.

Přednastavené metody dopravy můžete buď editovat kliknutím na jejich název, nebo vymazat – po kliknutí na jejich název se otevře nové okno, v jehož spodní části se nachází tlačítko Smazat.

2. Platba

➡️Nastavení > Doprava a platba > Platba

Stejným způsobem postupujte i v sekci Platba.

3. Způsoby doručení

Nyní spojíme všechny povolené kombinace dopravy a platby, aby nedocházelo k tomu, že zákazník vytvoří nemožnou kombinaci (například k dopravě Českou poštou vybere platební metodu Platba v hotovosti na prodejně).

➡️Nastavení > Doprava a platba > Způsoby doručení

Kliknutím na + Přidat způsob doručení v levé části obrazovky vytvořte novou kombinaci. Vyberte Způsob doručení a Způsob placení. Pokud necháte pole Cena nevyplněné, vypočítá se jako součet ceny dopravy a ceny platby (doporučujeme). Vyplníte-li částku, bude mít tato hodnota vyšší prioritu a použije se na e-shopu. Při změně ceny dopravy ale pak musíte myslet na to, abyste cenu za způsob doručení aktualizovali ručně. Můžete také nastavit doručení zdarma při překročení určité ceny nákupu vyplněním políčka Nezapočítat od.

Pořadí, ve kterém se jednotlivé způsoby dopravy a platby zobrazují na e-shopu, je dáno pořadím Způsobů doručení v administraci. To můžete v případě potřeby upravit přetažením jednotlivých způsobů doručení myší.

4. Určení sazby DPH způsobu doručení

➡️Nastavení > Nastavení e-shopu > Globální nastavení > Dopravy a platby

Podle platné legislativy můžete na dopravu aplikovat takovou sazbu DPH, jako je nejvyšší sazba DPH u produktů v objednávce. Pokud si tedy zákazník na e-shopu objedná produkty pouze se sníženou sazbou DPH (např. potraviny, knihy...), může i doprava být se sníženou sazbou DPH. 

a. Určení sazby DPH dopravy podle produktů v objednávce

Dříve jsme umožňovali sazbu DPH nastavit jen fixně, nyní můžete v nastavení sami snadno aktivovat volbu, díky které se sazba DPH na dopravu určí automaticky podle produktů v objednávce. Je to jeden z možných způsobů, jak účetně správně stanovovat DPH u dopravy, kdy se použije nejvyšší ze sazeb DPH jednotlivých produktů objednávky.

b. Možnost výpočtu DPH shora pro způsob doručení

Můžete také nastavit, zda výsledná cena doručení se bude počítat standardně zdola (tzn. cena bez DPH bude zadaná v administraci a přičte se DPH podle aktuální sazby) nebo nově shora (tzn. cena s DPH bude fixní a podle aktuální sazby DPH se vypočítá cena dopravy bez DPH). Doporučujeme tuto funkci kombinovat s předchozí, aby nedocházelo ke změnám ceny za dopravu – ty můžete mít popsané například ve stránce Doprava a platba a změna by pro zákazníky mohla být matoucí. 

5. Napojení na Zásilkovnu

➡️Nastavení > Nastavení e-shopu > Globální nastavení > Dopravy a platby

Pokud chcete využívat možnost doručení balíčku do Zásilkovny, je třeba v administraci e–shopu zadat API klíč. Ten naleznete ve svém klientském účtu Zásilkovny. 

V případě jazykových mutací je třeba API klíč Zásilkovny doplnit na každé mutaci, kde má být doručení prostřednictvím Zásilkovny dostupné, i přesto, že API klíč je stejný. Pole pro zadání API klíče pro jazykové mutace naleznete v  ➡️ Nastavení > Nastavení e-shopu > Jazyk mutace (např. Slovenština) > karta Dopravy a platby.

6. Přepravní omezení

V nastavení dopravy v záložce Přepravní omezení lze pomocí produktového filtru omezit dostupnost jednotlivých doprav závislosti na tom, jaké produkty má zákazník v košíku. 

7. Rozšířená nastavení dopravců v Balíkobotu

Přidali jsme možnost v administraci nastavovat  parametry dopravců podle API Balíkobotu, přímo na záložce Balíkobot v nastavení konkrétní dopravy. Tyto doplňkové služby jsou nyní aktivní pouze pro dopravce DHL.