Mailerlite

Založení účtu Mailerlite

Účet zakládá wpj.

Propojení e-shopu s aplikací Mailerlite

 • v administraci e-shopu (kodér musí zapnout modul MailerLite): Nastavení - Nastavení e-shopu - Globální nastavení - a poslední položka MailerLite - sem je třeba umístit kód API Key
 • API Key najdete: MailerLite > Integrations > Developer API

 

tlačítko SUBSCRIBERS dělá: počáteční přenos e-mailů / nahraje se databáze

tlačítko SYNCHRONIZACE dělá: je potřeba kliknout později, přenese všechny údaje o kontaktu + objednávky a hodnoty i o starých objednávkách před napojením na MailerLite

Update znamená =

Aktivní kontakty =

 

Kontakty mezi e-shopem a Mailerlite se automaticky synchronizují 1× denně (kolem půlnoci).

mailerlite propojeni

 

1. Vybrat nebo vytvořit novou skupinu Její ID je potřeba zadat při synchronizaci) s názvem...domena...kupshop newsletter (Subscribers group) na MailerLite, kterou chcete propojit / synchronizovat s KupShopem
2. Do nové skupiny přidáme v Mailerlite současné odhlášené kontakty a spam (a bounce) v Mailerlite (doposud uložené) all Unsubscribed users, (jinak, pokud jsou přihlášeny k odběru novinek na shopu, budou znovu přihlášeny (Active) i na MailerLite). Kontakty jsou pak bílé, zelené a červeně označené. 
3.Následně je třeba nejdřív synchronizovat mezi MailerLitem a eshopem Unsubs. - odhlášené uživatele.

Subscribers > All subscribers
Unsubscribed
Select all
Actions > Add to group
select from existing groups and Add
same for all Spam complaints - pridat do skupiny;

Vyskakovací okno - pop-up přes Mailerlite

 • kolonky na propojení najdete mezi Nastavení - Nastavení E-shopu - Globální nastavení - v záložkách nahoře - MailerLIte
 • 2 čísla níže najdete v Mailerlite, přímo ve formulářích v kódu ke konci nastavování pop-up a formulářů 

Instalace Pop-up na web

1. Přejděte na stránku  Forms.

2. Klikněte na kartu Pop-ups.

3. Klikněte na název vyskakovacího formuláře.

4. Posuňte se úplně dolů, dokud neuvidíte Javascript tracking snippet . (Označené kódy vykopírujete a vložíte do do Měřících kódů v administraci e-shopu na kartě MailerLite.)

Nástroj pro posílání newsletterů mailerlite.com.

Import předplatitelů

 • Klikněte na na záložku "Subscribers"

 • Pokračujte kliknutím na oranžové tlačítko "Add subscribers"
 • Vyberte si jeden ze způsobů, jak nahrát svůj seznam (CSV, TEXT, Excel, ručně nebo importem z Mailchimpu)

Tvorba kampaně

 • Klikněte na "Campaigns" a pokračujte přes oranžové tlačítko "Create your first Email"

 • Nyní si můžeme vybrat ze 4 dostupných typů (Regular, A/B Split, Auto Resend a RSS)

 • Zadáte název předmětu kampaně, můžete přidávat emoji nebo personalizaci. Dále zkontrolujete email odesílatele a jazyk. Dále pokračujeme v tvorbě obsahu v "Drag and drop" editoru.

 • Následně vybereme své "Subscribers" (předplatitele)

 • Plánujete odeslání kampaně nebo odesíláte rovnou. (Doporučuje se nejdříve testovací email - "Send test email")

Přihlášení

Do aplikace se přihlásíte uživatelským jménem a heslem na webu mailerlite.com.

Jak navýšit počet kontaktů a zaplatit? 

Aplikace je zdarma do 1000 kontaktů. Pokud jich chcete využívat více, nejdříve je třeba poslat mailing na 1000 kontaktů a následně lze zvýšit limit kontaktů. 

Pokud máte kontaktů mnoho, je možné, že bude podpora požadovat ověření e-mailových adres aplikací briteverify.com.

Pro navýšení limitu e-mailových adrese klikněte na: 

Dále vyberte plán podle počtu naimportovaných kontaktů:

Vyplňte platební a fakturační údaje. VAT je DIČ.

Celý proces poté potvrďte – uložte a uhraďte částku platební kartou.

Práce s kontakty

 • z e-shopu se do Mailerlite přesype celý balík jako jeden adresář s názvem "....vašedoména..... - kupshop " - tento název doporučujeme neměnit - s tímto adresářem je nastavená synchronizace!
 • tento seznam následně můžete základě dostupných přenesených dat rozdělit na jednotlivé adresáře, které si nadefinujete podle vašich potřeb – kontakty lze dělit např. podle cenové hladiny, segmentu B2B / B2C apod.
 • jednotlivé údaje nastavené u vašeho e-shopu jsou v položce Subscribers - Fields 
 • položka Subscribers - Stats znamená statistiky o kontaktech – prohlížeče, zařízení, doména...
 • položka Subscribers - Groups: zde můžete mít staré adresáře kontaktů, které se importovaly ručně - ve starší verzi aplikace
 • nové adresáře se definují v sekci Subscribers - Segment, kde kliknete na tlačítko Create segment, pojmenujete nově vytvářený adresář a nadefinujete si jej podle svých potřeb
 • pokud si přímo nějaké fieldy sami založíte v e-shopu, nebude vám synchronizace fungovat, automatické propojení je jen pro: Email, Name, Last name, Company, Country, Registered, Currency, User Groups, User Price Level, Greeting Name, Greeting Surname, Sex, Orders Count, Orders Total, Last Order Date, Last Year Orders Count, Last Year Orders Total
 • Kontakty mezi e-shopem a Mailerlite se automaticky sychronizují zatím 1× denně (kolem půlnoci).

Definování nového segmentu – možnosti

equals - rovná se
does not equal - nerovná se 
contain - obsahuje
does not contain - neobsahuje
is set - je nastaveno
is not set - není nastaveno

belongs to - patří k 
does not belong to - nepatří k 
belongs to all - patří ke všem
does not belong to all - nepatří ke všem
belongs to any - patří ke každému
does not belong to any - nepatří k žádnému
no groups - nepatří ke skupině

is set - je nastaven
is not set - není nastaven
equals - rovná se
is less than - je méně než
is greather than - je větší než

Série emailů po určité akci - triggery

when subscribes joins a group - při přihlášení se připojí ke skupině
the anniversary of a date - výročí data
the exact match of a date - přesnou shodu data
when subscriber clicks a link - když účastník klikne na odkaz
update field - aktualizace pole