Newsletter

➡️ Nástroje > Newsletter

Tento modul je dostupný pouze ve starších eshopech a není podporovaný. Doporučujeme používat externí aplikaci Mailerlite.

Modul newsletter slouží pro hromadné odesílání e-mailů zákazníkům.

Nejprve vytvoříme newsletter a ten uložíme. Následně můžeme otestovat jeho správnost odesíláním na testovací emaily a následně newsletter rozeslat zákazníkům.

Vytvoření newsletteru

Pro vytvoření nového newsletteru stiskneme v levém menu tlačítko Zaslat newsletter. Otevře se nám nové okno:

Položky newsletteru

Komu - Zde máme možnost nastavit kterým uživatelům chceme email odeslat.

Pokud chceme odeslat email určité skupině uživatelů, můžeme pro ně vytvořit skupinu. Viz návod na Skupiny. Po vytvoření se nám skupina objeví ve výběru „Komu“.

Testovací emaily - Tady můžeme vyplnit svůj vlastní email (příp. více emailu oddělenými středníkem). Pouze na tyto emaily budou odesílány emaily při testovacím odesílání.

Z emailu - Tato emailová adresa se bude příjemcům zobrazovat jako odesílatel emailu. Pomocí ikonky ozubeného kolečka můžeme tuto položku upravit.

Datum a čas odeslání - V této položce můžeme vyplnit datum a čas, v kterém se má newsletter odeslat. Pokud necháme položku prázdnou, newsletter se odešle okamžitě po stisku tlačítka Odeslat

Předmět - Předmět zprávy.

„Zpráva - V tomto okénku vyplníme text e-mailu.

Pod ním si všimněte položky Nahrazení, u které máme vypsané klíčová slova a jejich vysvětlení. Při vyplnění těchto klíčových slov do Zprávy, budou tato klíčová slova automaticky nahrazena.

Vytvoření odkazu pro odhlášení z newsletteru

Následně si uvedeme příklad jak vyrobit odkaz pro odhlášení z newsletteru. Klíčové slovo je {ODHLASIT}. Napíšeme větu kterou chceme použít, označíme slovo které má sloužit jako odkaz na odhlášení a stiskneme tlačítko Odkaz.

V okénku které se nám zobrazilo vybereme protokol „jiný“ a do položky URL vyplníme {ODHLASIT}“.

Tím nám po odeslání newsletteru vznikne z označeného slova odkaz pro odhlášení z odběru newsletterů. Stejným způsobem můžeme využít i další klíčová slova které jsou zobrazeny pod v Nahrazení .

Nyní máme newsletter vytvořen a můžeme ho uložit stiskem tlačítka Uložit.

Odeslání newsletteru

Po uložení newsletteru se nám ve spodní části okna objeví nová tlačítka.

Odeslat testovací - odešle newsletter pouze na vyplněné Testovací emaily.

Před konečným odesláním newsletteru doporučujeme několikrát otestovat správnost newsletteru pomocí odeslání na testovací emaily. Počet Odeslání testovacích emailů není nijak omezen.

Odeslat - odešle newsletter. Pokud máme vyplněn datum a čas, odešle se newsletter právě ve vyplněný datum a čas. Pokud je prázdný, newsletter se odešle ihned po stisku.

Pokud je newsletter kompletně odeslán, nelze ho již měnit.

Pokud newsletter obsahuje více jak 200 příjemců, emaily se kvůli zabránění zahlcení serveru odesílají postupně. Odesílání emailů může trvat i několik hodin. Po stisknutí tlačítka Odeslat můžete okno s newsletterem zavřít, odesílání již probíhá na pozadí.

Stav odesílání však můžete sledovat otevřením newsletteru. Na následujícím obrázku je vidět průběh odesílání našeho vzorového newsletteru.

Pokud stiskneme tlačítko Zrušit odesílání, zruší se tím jeho odesílání. To znamená, že se newsletter dá znovu editovat.

Pokud zrušíme odesílání, nelze vzít zpět již odeslané emaily. Pokud po editaci newsletter znovu odešleme, znovu se odešle všem (i těm, jenž byl odeslán předtím).