GTM Datové vrstvy

Na našich e-shopech najdete jednotnou datovou vrstvu, kterou využijete při práci s Google Tag Managerem a jinými nástroji, které s datovou vrstvou pracují.
Pokud nejste zběhlí v práci s Google Tag Managerem, nastavte si snadno marketingové služby přímo přes naši administraci v sekci měřící kódy.

Nedoporučujeme kombinovat vkládání kódů služeb od Googlu (GA3, GA4, Google Ads) do adminu a GTM zároveň. Vyberte si jeden způsob a ten využijte pro všechny služby od Google.

O tom, co je datová vrstva a jak se s ní pracuje se můžete dočíst více v tomto článku.
Aktuálně jsou k dispozici 2 verze datové vrstvy, mezi kterými si můžete přepínat.

Verze 2.0

K této datové vrstvě jsme pro vás připravili přehlednou dokumentaci v prostředí dokumentů Google.
Před tím, než na tuto verzi datové vrstvy přejdete, je třeba si dokumentaci důsledně prostudovat a nastavit Google Tag Manager tak, aby jeho nastavení nové datové vrstvě odpovídalo.
Před publikací nové datové vrstvy si můžete vše otestovat v režimu pouze pro přihlášené administrátory.

Po otestování funkčnosti můžete novou verzi datové vrstvy zapnout pro všechny.

Abychom vám práci s Google Tag Managerem co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás kontejner, který si můžete do Google Tag Manageru importovat a vycházet z jeho nastavení.

Práce s GTM kontejnerem pro datovou vrstvu verze 2.0

 • Kontejner si stáhněte
 • Otevřete si váš kontejner v Google Tag Manageru a vytvořte si nový Workspace
 • Jděte do záložky Admin a vyberte si možnost Import Container
 • Vložte stažený soubor
 • Vyberte si existující Workspace, který jste vytvořili
 • Zvolte možnost Merge, tím sloučíte nový kontejner se stávajícím
 • Zvolte možnost Rename, tím přejmenujete konfliktní tagy (tagy se stejným názvem)

 • Poté si vyhledejte 2 proměnné, které mají v názvu CHANGE a upravte si v nich měřící ID z Universal Analytics a z GA4

 • Nyní zkontrolujte staré tagy a proměnné Google Analytics, jestli obsahují nějaká specifická nastavení, která bude třeba nastavit
 • Následně staré tagy můžete pozastavit nebo smazat (doporučuji nejdříve pozastavit a později až si otestujete, že vše v pořádku měří, tak smazat)

Verze 1.0

Data dostupná v GTM na jednotlivých stránkách e-shopu se mohou lišit. Níže je zobrazený seznam všech typových stránek e-shopu, včetně dat, které jsou v GTM dostupné.

Detail produktu

 • page - viz page
 • user - viz user
 • product
  • prodId (int) - ID produktu
  • prodVat (float) - sazba DPH
  • prodCategory (string) - kategorie produktu
  • prodProducer (string) - výrobce produktu
  • prodCampaigns (string[]) - pole kampaní
  • prodName (string) - název produktu
  • prodPrice (float) - cena produktu s DPH / bez DPH -> podle administrace eshopu
  • prodPriceVat (float) - cena produktu s DPH
  • prodPriceWithVat (float) - cena produktu s DPH
  • prodPriceWithoutVat (float) - cena produktu bez DPH
 • google_tag_params - viz google_tag_params
 • ecommerce - více na stránce detail produktu

User page


Článek

 • page - viz page
 • user - viz user
 • google_tag_params - viz google_tag_params
 • article
  • category (string) - název kategorie článku
  • name (string) - název článku

Přihlašovací stránka


Vyhledávání


Stránka


Můj účet


Newsletter přihlášení / odhlášení


Košík

 • page - viz page
 • user - viz user
 • google_tag_params - viz google_tag_params
 • cart
  • deliveryId (int) - ID dopravy, od kroku s výběrem dopravy a dále
  • paymentId (int) - ID platby, od kroku s výběrem platby a dále
  • step - číselné kroky košíku, indexováno od 0
  • stepName - textové kroky košíku
 • ecommerce - více na stránce košík

Domovská stránka


Kategorie

 • page - viz page
 • user - viz user
 • google_tag_params - viz google_tag_params
 • category
  • catId (int) - ID kategorie
  • catName (string) - název kategorie
  • catCampaign (string []) - pole kampaní
  • producerName (string) - název výrobce (když je ID výrobce)
  • producerId (int) - ID výrobce (když je ID výrobce)

Ostatní


Přidání do / odebrání z košíku


Checkout


Purchases

 • event (string) - pevná hodnota "order_success"
 • page - viz page
 • user - viz user
 • google_tag_params - viz google_tag_params
 • ecommerce - podle purchases
 • transactionId (string) - Kód objednávky
 • transactionAffiliation (string) - title shopu
 • transactionCurrency (string) - kurz použitý u transakce
 • transactionTotal (float) - celková hodnota objednávky
 • transactionTax (float) - celková částka DPH
 • transactionShipping (float) - cena za dodání s DPH
 • transactionPriceWithoutVatAndDelivery (float) - cena objednávky bez DPH a bez dopravy
 • discounts ([])
  • id (int) - ID slevy
  • type (string) - typ odběrové slevy
  • condition_value (string) - podmínka slevy
  • name (string) - název slevy
 • transactionProducts ([])
  • name (string) - název položky
  • sku (string) - ID produktu a varianty spojené znakem "_"
  • category (string) - název kategorie produktu
  • price (float) - cena produktu
  • quantity (float) - počet kusů

Společné

 • page
  • language - jazyk ve formátu ISO
  • title - Title stránky
  • path - cesta za lomítkem domény
  • currency - ISO code měny
  • currencyRate - kurz měny
  • type (string) - typ stránky dle číselníku (account, cart, category, home, login, newsletterSubscribe, newsletterUnsubscribe, purchase, page, product, search, 404, other)
 • user
  • sessionId - ID uživatelské session
  • cartId - ID košíku - unikátní identifikátor přihlášeného i nepřihlášeného uživatele. V případě přihlášeného uživatele je to unikátní id přiřazené k účtu, v případě nepřihlášeného uživatele je to jeho sessionId.
  • userType - typ uživatele (jméno / nepřihlášen / anonym)
  • userId - ID přihlášeného uživatele
  • admin - login aktuálně přihlášeného administrátora eshopu
 • google_tag_params
  • ecomm_pagetype - druh stránky
  • ecomm_prodid - ID prokduktů v kategorii
  • ecomm_totalvalue - celková hodnota produktů
  • ecomm_category - nadřazená kategorie