Indexace filtrů

Pokud chcete, aby se kategorie s použitým filtrem, například podle barvy, staly indexovatelné pro vyhledávací roboty a měli hezké URL adresy, je potřeba tuto volbu povolit u vybrané kategorie a příslušného filtru.

Přejděte do administrace Zboží > Sekce a vyberte nastavení kategorie, kde chcete zapnou indexování filtrů a přejděte do záložky Filtrování. Zde zaškrtnutím volby Indexovat vyberte, které filtry se mají indexovat a volbou Dávat do title, jestli se má měnit titulek a hlavní nadpis podle filtru.

Tímto máte zapnuté hezké URL adresy, měnící se titulky s nadpisy a indexaci u zapnutých filtrů.

URL adresu filtru i text, který se přidává do titulku a nadpisu můžete změnit v Zboží > Parametry, kde vyberete nastavení požadovaného parametru. Na záložce Parametr ve sloupci URL filtru nebo Nadpis můžete upravovat text podle potřeby.

  • URL filtru - adresa filtru, který se přidá na konec URL adresy kategorie
  • Nadpis - text, který se přidá do titulku a nadpisu