GraphQL API

Zpřístupnili jsme beta verzi našeho API. Díky API můžete dále rozšiřovat funkce eshopu, napojovat aplikace třetích stran a celkově pracovat s daty bez ohledu na naše programátory. Aktuálně jsou v API k dispozici objednávky a produkty. API je placený modul. Pro více informací kontaktujte naše zákaznické oddělení. 

GraphQL: https://graphql.org/

Playground example: https://altair-gql.sirmuel.design (editor, kde je možné testovat queries a mutations + zobrazení dokumentace, kterou GraphQL generuje). Případně je možné si editor stáhnout například jako rozšíření do prohližeče na https://altairgraphql.dev. Můžete použít samozřejmě jakýkoli jiný editor pro svoje testování.

Dokumentace

https://graphql-docs.wpjshop.cz/

Autentifikace

➡️ Nastavení > Administrátoři

Na detailu administrátora otevřeme záložku Přihlašování, kde můžeme vygenerovat nebo přegenerovat přihlašovací token. Tento token potom musíme vkládat u každého API requestu v headeru X-Access-Token.

Zároveň je potřeba u administrátora, který má mít přístup k API, povolit API v právech. Na záložce Oprávnění: Ostatní zaškrtneme Používat u API.

Queries

 Query
Popis Implementováno Stav
order Načtení objednávky
✔️ done
orders Seznam objednávek ✔️ done
product Načtení produktu
✔️ done
products Seznam produktů
✔️ done
user Načtení uživatele
✔️ done
users Seznam uživatelů
✔️ done

Mutations

 Mutation Popis Implementováno Stav
productCreateOrUpdate Vytvoření produktu ✔️ done
variationCreateOrUpdate Vytvoření varianty ✔️ done
createOrder Vytvoření objednávky TODO
createPayment Přidání platby k objednávce TODO
checkCouponExists Kontrola existence kupónu in progress

Příklady

Načtení konkrétní objednávky:

query {
 order(id: 1) {
  id
  code
  dateCreated
  status
  deliveryAddress {
   name
   surname
   street
   city
   zip
   country {
    code
    name
   }
  }
  items {
   name
   pieces
   totalPrice {
    withVat
    vat
    currency {
     code
    }
   }
  }
 }
}

Načtení seznamu objednávek:

query {
 orders(limit: 50, sort: { dateCreated: DESC }, filter: { dateFrom: "2022-02-01T08:00:00+0000" }) {
  hasNextPage
  hasPreviousPage
  items {
   id
   code
   dateCreated
   totalPrice {
    withVat
    withoutVat
   }
   currency {
    code
    name
   }
  }
 }
}