5. Pokladna se skladem

Práce se skladem úzce provazuje dva moduly Prodejny a Sklady. Je možné, že modul Prodejny nemáte zapnutý, a proto se může nastavení v některých bodech lišit. Rozdíly budou poznamenány v těchto oranžových blocích.

Principielně je pokladna propojená stejně jako se sčítají sklady, viz následující schéma.

Tzn. Pokladna na sobě nastavené, v jaké “oblasti” se nachází. To reprezentuje úroveň virtuálního skladu. Následně virtuální sklad má v sobě nastavené, z jakých lokací se skládá.


Pokladna díky tomuto výběru ví jakou skladovostí disponuje, co dovolí prodávat a zároveň odkud to má odečítat.

Uvažujme případ, kdy zakládáme novou prodejnu a chceme ji nakonfigurovat. Aby bylo možné tyto věci nastavovat, je třeba začít s jejich vytvářením od konce.

Pozn. v případě modulu šarží pokladna automaticky bere produkty s nejstarší šarží.

Vytvoření lokací a pozicí

Standardním procesem si v administraci e-shopu vytvoříme lokace a příslušné pozice pro systém shipped.

Je vhodné využít generátor pozic, kdy se při vytvoření lokace založí a příslušné pozice.


Virtuální box

V případě modulu Shipped, je také potřeba mít v pokladně nastavený tzv. virtuální box. De facto se nejedná o žádný speciální box, je vlastně standardní .

  • Neměl by nikde existovat, aby se nestalo že do něj bude čtečkou naskladněno zboží. 
  • Není třeba pro ni tisknout žádný identifikační štítek.

Pokladna ho využívá pro nákup zboží bez předchozí objednávky (zákazník přijde na prodejnu, nakoupí, odchází). Ve chvíli zaplacení objednávky se vybere automaticky zboží z lokací dle návazností, přesune se na okamžik do virtuálního boxu a následně se z vysype


Tím dojde k zalogování pohybu zboží ve skladu. Nákup přes pokladnu je dále vidět v pohybech na skladu.


Nyní si tedy vytvořte pozici v lokaci BOX, např. tedy konkrétní pozici BOX-VIRT.


Propojení s pokladnou provedeme v následujících krocích.

Vytvoření virtuálního skladu

Pokud nemáte modul Prodejny, tak se automaticky načítají všechny dostupné lokace podle priority nastavené v administraci a není potřeba v této sekci nic nastavovat.

V hlavním menu vybereme Sklad > Sklady > Sklady

Zde vybereme existující sklad, případně založíme nový.


Na záložce Lokace následně zvolíme jaké lokace obsahuje tento sklad. Zvolíme také pozici příchozích produktů (využívá se při naskladnění, převodkách). Současně pokud chceme na tomto skladu zpracovávat i vratky, zvolíme i příchozí pozici pro zboží z přijatých vratek.

Lokace mají možnost přesouvání (drag and drop). Pořadí ve kterém jsou uloženy určuje, ze které lokace se bude produkt nejdříve odečítat.

Nastavení pokladny

V horním menu vybereme Nastavení > Pokladna

Následně vytvoříme novou pokladnu, případně vybereme již existující.

V záložce Sklad vybereme námi vytvořený virtuální box, který má pokladna používat pro přesun zboží ze skladu.

Pokud nemáte modul Prodejny, tak nastavení prodejny neprovádíte.

V záložce Prodejna vybereme námi vytvořený virtuální sklad.

Tím je pokladna nastavena připravena k použití. Nyní stačí jen spustit pokladnu a v ní vybrat prodejnu v které pracujeme.

Pohyb zásob

Odečítání a pohyb zásob je zobrazen na následujícím schématu.