4. Pokladna 2022

Obecné informace

Pokladnu lze najít po přihlášení do administrace v záložce objednávky. Výběrem Nová pokladna se otevře záložka s webovou aplikací pokladny.

Technická dokumentace je cílena pro prodávající/prodávajícího v kamenném obchodě.

USE CASE diagram


Funkce pokladny

Nastavení pokladní aplikace je nezbytné provést při každém přidáním nové instance pokladny.

Nastavení

Pokladní aplikace se nastavuje pomocí dvou různých nastavení. Globální nastavení aplikace se provádí v administraci e-shopu v Nastavení > Pokladna. Toto nastavení je přenášeno mezi zařízeními. Je unikátní pro danou instanci pokladny. Nastavení lokální je umístěné přímo v aplikaci Pokladna, doplňuje specifické funkce pokladny. Příkladem jsou rychle dostupné produkty. Pokud e-shop nemá žádnou pokladnu, je nutné ji přidat v administraci.

Nastavení v administraci e-shopu

Přidání pokladny / úprava existující pokladny

 1. Otevřete administraci e-shopu.
 2. Rozklikněte záložku Nastavení ➡ Pokladna.
 3. Pro přidání nové pokladny stiskněte v levém panelu Přidat novou pokladnu.
 4. Pro úpravu stávající pokladny vyberte kliknutím v seznamu na konkrétní položku.
 5. Po otevření dialogového okna vyplňte formulář podle následujících požadavků.
  1. Název pokladny
   1. Identifikátor pokladny musí být vyplněn minimálně krátkým textem. Např. Pokladna 1
  2. Nastavení způsobu doručení
   1. V každé položce zvolte typ dopravy pro konkrétní platbu.
   2. Dostupné platby: hotově, kartou, na fakturu
  3. Přednastavení rychlého přístupu
   1. Zde je možné vybrat několik produktů, které se přiřadí do rychle přístupné sekce v pokladně.
 6. Uložte nastavení kliknutím na tlačítko OK.
 7. Zavřete dialogové okno křížkem, nebo tlačítkem Zavřít.
 8. Ujistěte se, že máte vše správně nastaveno. Nesprávné nastavení může vést k nestandardnímu chování pokladny.

Nastavení pokladní aplikace

 1. Vstup do nastavení pokladní aplikace je možné provést:
  1. V rychlém přístupu produktů kliknutím na ⚙.
  2. Výběrem v horní liště hamburger menu (☰) ➡ Nastavení.
 2. Nastavení instance pokladny
  1. Dostupné varianty instancí pokladny jsou načítány automaticky ze serveru do pole s výběrem.
  2. Pokud není nastavena instance, pokladna nemůže stahovat data ze serveru. To zamezuje správnému fungování pokladny.
 3. Načítání rychlého přístupu z lokálního úložiště
  1. Produkty jsou ukládány a načítány lokálně, pokud je spínač zapnutý.
 4. Nastavení automatického tisku nad 10 000 Kč
  1. Vyberte jednu z dostupných variant pro nastavení automatického tisku.
  2. Dostupné varianty: automatický tisk vypnutý, tisk dokladu, tisk dokladu ve formátu A4
 5. Seznam produktů v rychlém přístupu
  1. Ve spodní části nastavení se nachází list produktů přidaných v rychlém přístupu.
  2. Pro odebrání produktu z úložiště, klikněte na vybraný produkt.
  3. Přidání produktu do rychlého panelu je možné na detailu produktu. Detail produktu je dostupný po vyhledání v základní panelu pokladny.
 6. Možnost exportu a importu nastavení
  1. Kliknutím na exportovat nastavení dochází ke stažení souboru settings.txt. Soubor obsahuje hodnoty nastavení zabalené do formátu JSON
  2. Pro nahrání konfigurace stiskněte tlačítko importovat nastavení a vyberte soubor s konfigurací uložený v počítači.
 7. Ukládání nastavení
  1. Každá akce je automaticky ukládané do lokálního úložiště pokladny.

Pokladna

Hlavní okno aplikace je rozděleno na dvě části. Levá část obsahuje základní ovládací prvky potřebné k manipulování s nákupem. Pravá strana okna zobrazuje informace o stavu nákupu a možnost přejít k zaplacení. Horní lišta je využita pro záložky rozpracovaných objednávek. Dolní lišta slouží k navigaci v pokladně.

V aplikaci je možné mít více nákupů najednou. Každý nákup má svoji záložku v horní liště.

Akce a ovládací prvky

Nový nákup / další nákup

 1. Pokud je již objednávka rozpracována, stiskněte v horním panelu + pro přidání další záložky s objednávkou.
 2. Nový nákup je možné začít zpracovávat v aktuálním okně.
 3. Začněte vkládat produkty do aktuálního košíku následujícími způsoby:
  1. Vyhledejte položku pomocí vyhledávání v hlavním okně pokladny.
  2. Načtěte čárový kód produktu nebo varianty pomocí čtečky čárových kódů.
  3. Klikněte na produkt v rychlém přístupu produktů.
 4. Přidání textové položky do košíku
  1. Stiskem zeleného tlačítka Přidat textovou položku se dostanete na podsložku pokladny.
  2. Vyplňte název, hodnotu DPH a cenu za položku.
  3. Stiskněte Vložit.
 5. Přiřazení zákazníka k nákupu
  1. Klikněte na tlačítko Přidat zákazníka.
  2. V aktuálním podokně vyhledejte zákazníka. Hledat můžete podle jména, e-mailu, kódu atd.
  3. Stiskněte tlačítko Přiřadit k nákupu/objednávce.
 6. Přidání slevového kupónu
  1. Tlačítko Přidat slevový kupón stiskněte v případě, že chcete přidat slevový kód.
  2. Zadáním a potvrzením kódu kuponu dochází k jeho ověření, zda je validní a splňuje požadavky na uplatnění slevového kupónu.
  3. Pokud je otevřena záložka s přidáním kupónu, je dostupná funkce načtení kódu pomocí čtečky. 
  4. Pokud je úspěšně ověřen, je přidán do košíku. V případě neúspěchu je zobrazena hláška.
 7. Globální sleva na objednávku
  1. Stiskněte tlačítko Zlevnit objednávku.
  2. Vložte hodnotu v procentech (%). Lze nastavit v rozmezí 0 - 100.
  3. Pro nastavení stiskněte Nastavit slevu.
  4. Tato sleva se uplatní globálně na všechny položky v objednávce. Může přenastavit již zadanou slevu na konkrétní položce.
 8. Uplatnění věrnostních bodů
  1. Pro uplatnění bodů stiskněte Uplatnit věrnostní body.
  2. Zadejte počet možných bodů, dle zákazníkova účtu.
  3. Potvrďte výběr stiskem tlačítka Uplatnit.
  4. Tato funkce je nedostupná pokud není přiřazen zákazník k nákupu/objednávce.

Načtení vytvořené objednávky

 1. Vyčistěte aktuální stav nákupu, nebo otevřete novou záložku.
  1. Vyhledání objednávky
   1. Klikněte na položku Vyhledat objednávku na základním panelu.
   2. Objednávku vyhledejte dle uvedeného kódu, uživatele nebo ceny.
   3. Načtěte objednávku kliknutím na vyhledanou položku.
   4. Přejděte k editaci nebo zaplacení objednávky.
  2. Načtení z historie
   1. V horní liště stiskněte tlačítko ⏲ pro otevření historie.
   2. Stiskem ↩ u položky nahrajete objednávku do aktuálního okna.

Úprava existujícího nákupu/objednávky

 1. Pravý panel v záložce Pokladna udává informace o stavu aktuálního košíku.
 2. Úpravou hodnot, kusů, nebo slev dochází k automatickému přepočítání košíku.
 3. Smazat nebo zrušit objednávku je možné stisknutím tlačítka Smazat objednávku, nebo zavřením aktuální záložky v podokně.

Ovládání rychlého přístupu

 1. Přidání produktu proveďte vyhledáním produktu v hlavním panelu.
  1. Proklikněte se na detail produktu stisknutím informační ikonky 🛈 u produktu, nebo varianty. 
  2. Přidejte stisknutím tlačítka se žlutou hvězdou ☆.
 2. Odebrání produktu z panelu je dostupné z nastavení pokladny.

Klávesové zkratky

 • ALT + U ➡ Otevře okno s přidáním uživatele.
 • ALT + C ➡ Otevře okno s přidáním kupónu.
 • ALT + I (alt + i) ➡ Otevře okno s přidáním textové položky.
 • ALT + X ➡ Zavře/zruší aktuální okno s nákupem.
 • Escape ➡ Zavře otevřené podokno.


Platba

Platba objednávky

Aplikace umožňuje rozdělit platbu na více metod.

 1. Pro zaplacení objednávky v jednom z formátu za celou objednávku klikněte na jednu z možností:
  1. Platba hotově
  2. Platba kartou
  3. Platba na fakturu
 2. Pro rozdělení platební transakce
  1. Zadejte placenou částku do pole přijatá částka.
  2. Pokud pole nevyplníte automaticky se zaznamená maximální dostupná částka. Doplatí se zbytek.
  3. Stiskněte jednu z možností pro platbu.
  4. Výsledný stav je přepočten se zbývající částkou.
  5. Tento proces opakujte, dokud nebude stav objednávky zaplacený.
 3. V tuto chvíli je objednávka zaplacena. Platební metody jsou uzamčeny. Otevírá se tisk dokladu.
 4. Přepnutí objednávky do stavu Vyřízeno proveďte tlačítkem Dokončit objednávku.

Tisk dokladu

Tisk dokladu je dostupný až po dokončení platby za objednávku.

 • Tisk dokladu ➡ Vytiskne běžný účetní lístek. Malá tiskárna.
 • Tisk dokladu na A4 ➡ Vytiskne fakturu na papír A4. Běžná tiskárna.
 • Doklad na e-mail ➡ Odešle fakturu ve formátu A4 na klientský email.

Náhled do skladu

Náhled do skladu, zobrazuje informace o jednotlivých produktech a jejich variantách. Výběr produktu je možný dvěma způsoby. Vyhledání pomocí řádku automatického vyhledávání, nebo v pokladní aplikaci načtení čtečkou.

Vyhledávání

 • Ve vyhledávacím panelu vložte název produktu, nebo varianty.
 • Pokud pracujete v aplikaci se čtečkou pípněte čárový kód produktu.
 • Načte se produkt a všechny jeho varianty. Zobrazení o úspěšném načtení.
 • Zobrazí se následující data:
  • Kód produktu nebo varianty.
  • Ean produktu nebo varianty.
  • Počet kusů, které jsou skladem.
  • Cena s DPH i bez DPH za položku.
  • Náhled a tisk štítku.
  • Zobrazení produktu v administraci e-shopu.


Historie objednávek

Historie objednávek je dostupná v pravé horní části obrazovky, kliknutím na ikonu hodin 🕑(před rozklikávací nabídkou ☰). Záložka zobrazuje posledních 50 objednávek vytvořených vybranou pokladnou. Výběr pokladny je udáván v nastavení. Každá objednávka je vypsána do jednoho ohraničeného řádku.

Údaje

 • Hlavní nadpis zobrazuje: Objednávka: *kód objednávky*.
 • Datum kdy byla objednávka vytvořena.
 • Za znakem | Jméno a příjmení nakupujícího, nebo text Nákup bez registrace.
 • Stav zaplaceno, nebo nezaplaceno.
 • Zaplacená částka a celková částka za provedenou objednávku.

Akce

 • Tlačítko na načtení objednávky do aktuálního okna nákupu.
  • Načtení provedete stiskem ↩.
 • Tlačítko, které otevře objednávku v administraci e-shopu
  • Stiskněte ⚙.

V případě, že aktuální okno s objednávkou obsahuje již nějaká data, mohou být přepsána.


Statistiky

Statistiky zobrazují jednotlivé hodnoty a data o denních tržbách provedené aplikací. Tyto hodnoty jsou sumarizovány a seskupeny podle zadaných DPH.

Popis dat obsahuje hodnotu ?. Tato hodnota je načtena z administrace e-shopu dynamicky dle zadaných DPH.

Opakované hodnoty pro různá DPH

 • Jedná se skupiny dvou řádků. Ty jsou vytvářeny dynamicky podle zadaného DPH v administraci e-shopu.
 • Dostupné údaje:
  • Zaplacená částka s DPH ?%
  • Kolik činí ?% DPH

Obecné údaje pro pokladní aplikaci

 • Vklad do kasy - Celková vložená částka za aktuální den.
 • Výběr z kasy - Celková vybraná částka za aktuální den.
 • vyrovnání pokladny - Manuální balancování cen v pokladně
 • zaokrouhlení - Rozdílová hodnota, která vznikla zaokrouhlováním cen.
 • slevy - Cena ušetřená na slevách produktů.
 • tržba - Celková denní tržba pokladny.
 • zůstatek v kase - Aktuální peněžní stav pokladny.

Tisk statistik

 • Výtisk dat je dostupný na konci stránky se statistiky
 • Stiskněte tlačítko TISK.

Vklady a výběry

Na této stránce jsou dostupné manuální akce s financemi v pokladní aplikaci. Stránka je doplněna přehled s finančními pohyby v kase. Pohyby v kase jsou implementovány v podobě stránek. Uživatel má možnost si v nich listovat. Tento list se řadí podle aktuálnosti transakce.

Vklady a výběry financí

 1. Vložení finančního obnosu do aplikace provedete v rámečku s nápisem Vklad do pokladny
  1. Vyplňte vkládanou částku.
  2. Vyplňte poznámku k transakcinepovinné pole.
  3. Vložte hotovost do kasy a stiskněte VLOŽIT.
 2. Výběr hotovosti z kasy proveďte v rámečku s nápisem Výběr z pokladny
  1. Vyplňte vybíranou částku.
  2. Vyplňte poznámku k transakcinepovinné pole.
  3. Vyberte hotovost z kasy a stiskněte VYBRAT.

Pohyby v kase

 • Stránkovací systém poskytuje 10 transakcí na stránku. Pokud je dostupných více stránek jsou zobrazeny šipky nad tabulkou.
 • Pomocí šipek je možné procházet jednotlivé stránky.
 • Dostupné informace:
  • ID ➡ Interní id transakce.
  • Datum ➡ Datum provedení transakce.
  • Objednávka ➡ ID objednávky v případě že se jedná o platbu spojenou s objednávkou.
  • Přijato ➡ Hodnota přijatá v hotovostí, pokud je částka záporná jedná se o výběr.
  • Typ platby ➡ Jakou formou byla platba uhrazena.
  • Popis ➡ Popisek u vkladů a výběrů.
  • Zpracoval ➡ Jméno administrátora, který zpracovával objednávku.