Feedy - Nastavení produktu

Skrytí produktů v porovnávačích zboží

Pokud nechcete, aby se produkt v porovnávačích zboží zobrazoval, na detailu produktu odškrtněte možnost Zobrazovat v porovnávačích.

Pokud chcete omezit propsání konkrétního produktu do konkrétního feedu, lze k tomu využít:

➡️ Zboží > Hromadná úprava

Zde vyberete požadovaný feed a zaškrtnete, že chcete upravovat položku "Aktivní". Následně si jen vyfiltrujete produkt, který chcete omezit, a nastavíte u něj hodnotu "Ne". Tim je produkt pro daný feed vyřazen.

Předefinování názvu produktu pro konkrétní feed

Potřebujete-li upravit název produktu např. pouze pro Heureku, lze tak učinit v okně Úprava zboží > záložka Zboží > tlačítko vedle pole název produktu, viz obrázky níže.

Alternativně lze předefinování názvu provést také přes hromadnou úpravu, a to s nastavením viz obrázek níže.