Feedy - Konfigurátor

Konfigurovatelný feed

Pro feedy s nastaveným typem "Konfigurovatelný" se aktivuje záložka "Konfigurátor". Konfigurátor umožňuje uživatelsky sestavit XML strukturu feedu a nastavit, kam se mají propisovat produktová data.  S tímto nástrojem lze z dostupných dat vytvořit prakticky libovolný feed.

Mapování pro feedy

Potřebujete do feedu propisovat specifická ID kategorií nějakého srovnávače, který KupShop nepodporuje? V konfigurátoru můžete využít např. funkce section.map('nazev mapy'). Při následném vygenerování feedu se automaticky vytvoří nová mapa a vloží se do ní ID + informativní popisy sekcí vyskytujících se ve feedu. Následně lze v

➡️ Nástroje > Mapování pro feedy

vyplnit v dané mapě nahrazující hodnoty, které se do feedu propíšou při dalším vygenerování. Pokud se ve feedu objeví nové produkty, jejich nově použité sekce se automaticky přidají do mapy, jen je pak potřeba opět doplnit nahrazující hodnoty.