Feedy - Konfigurátor

➡️ Nástroje > Feedy

Při vytváření feedu si vybíráte jaký typ feedu chcete vytvořit, vedle předem definovaných typů feedů (Heureka, Facebook) zde máte několik typů konfigurovatelných feedů.

  • Konfigurovatelný
  • Konfigurovatelný na objednávky
  • Konfigurovatelný na sekce
  • Konfigurovatelný na výrobce
  • Konfigurovatelný na články

Po vytvoření konfigurovatelného feedu se aktivuje záložka "Konfigurátor", ve které si můžete strukturu celého XML vytvořit jak potřebujete, nebo upravovat jeden z námi předpřipravených feedů.

Tato možnost se vám bude hodit v mnoha případech, proto doporučujeme vytvářet všechny feedy konfigurovatelné, je pak velmi snadné upravit například název produktů pro Heuréku, nebo přidat custom label.

Postup konfigurace feedu

1. Nastavte výchozí konfiguraci

doporučujeme Pro feedy s nastaveným typem "Konfigurovatelný" se aktivuje záložka "Konfigurátor". Konfigurátor umožňuje uživatelsky sestavit XML strukturu feedu a nastavit, kam se mají propisovat produktová data.  S tímto nástrojem lze z dostupných dat vytvořit prakticky libovolný feed.

Mapování pro feedy

Funkci utils.map('název mapy', 'klíč', 'popisek') lze využít pro mapování hodnot ve feedu. klíč je povinný, a představuje hodnotu ve feedu, která se má mapováním přepisovat. Typicky se jako klíč použije třeba název výrobce producer.title nebo ID sekce section.id. popisek je volitelný, a slouží pouze pro orientaci v mapovaných hodnotách. Při vygenerování feedu se vytvoří mapování s názvem název mapy , do kterého se uloží všechny ve feedu použité klíče, pro které lze následně v ➡️ Nástroje > Mapování pro feedy doplnit nahrazující hodnoty. Při dalším vygenerování feedu zmiňovaná funkce vrátí již přeložené hodnoty z mapování. Pokud se později ve feedu objeví položky s novými klíči, tyto se automaticky přidají do mapování, a je potřeba pouze doplnit nahrazující hodnoty v ➡️ Nástroje > Mapování pro feedy.

Potřebujete do feedu propisovat specifická ID kategorií nějakého srovnávače, který WPJ Shop nepodporuje? V konfigurátoru můžete využít zjednodušené funkce section.map('název mapy'). Zde není potřeba definovat klíč ani popisek, protože se propíší automaticky z dat dané sekce. Jinak se však section.map() chová stejně jako obecná funknce utils.map().