Cenové hladiny

Cenová hladina slouží pro individuální nastavení slev.  Klasickým příkladem využití je poskytnutí individuálních cen partnerům, velkoobchodním odběratelům, či poskytnutí slevy pouze pro část sortimentu například v kombinaci se slevovým kupónem. Lze nastavit slevy pro jednotlivé produkty, celé sekce a produkty jednotlivých výrobců.

Jako první si vytvoříme novou cenovou hladinu.

➡️ Nastavení > Cenové hladiny

V dalším nastavíme, co chceme při aplikování cenové hladiny zlevnit. Přejdeme tedy na následující záložky Jednotliví výrobci, Jednotlivé sekce, Jednotlivé zboží. Pokud by se nastavené slevy „překrývaly“, nejvyšší prioritu (a použijí se tedy na e-shopu) mají slevy nastavené pro jednotlivé produkty, poté sekce, nejnižší prioritu mají výrobci.

Nastavení cenové hladiny pro konkrétní uživatele

V sekci ➡️ Objednávky > Uživatelé vyhledáme uživatele, kterému chceme cenovou hladinu nastavit. V tomto případě bychom uživateli nastavili cenovou hladinu B2B pro velkoobchodní odběratele.

Aktivace cenové hladiny kupónem

Otevřeme ➡️ Objednávky > Slevy, založíme si novou slevu v levém menu a nadefinujeme, za jakých podmínek sleva platí. V našem případě zvolíme jako podmínku Slevový kupón, do pole Kódy kupónů napíšeme řetězec, který budou uživatelé používat v košíku. Následně ve sloupci Akce přidáme akci Cenová hladina a zvolíme, která z cenových hladin se má po zadání kupónu aktivovat.

Modul Slevy 2020 nabízí i pokročilejší kombinace podmínek pro aplikování slevy (kombinace použití kupónu a časové omezení atp.)