Nastavení cookie lišty

1. 1. 2022 vešla v platnost novela zákona o elektronických komunikacích, která mimo jiné upravuje pravidla pro sběr cookies. Na základě tohoto zákona jsme upravili ve wpjshopu modul GDPR a nastavení cookie lišty. V tomto článku se dočtete, jak cookie lištu správně nastavit, aby byla v souladu se současnou legislativou.

Modul GDPR najdete v administraci e-shopu v sekci Nástroje.

➡️ Nástroje > GDPR

Pokud nemáte, aktivujte si režim GDPR a využijte jeden z následujících režimů nastavení.

Optimální nastavení

V tomto režimu nastavení máte aktivované zobrazování cookie lišty na webu v podobě pop-up okna, které má předzaškrtnuté typy cookies dle použití s jejichž sběrem návštěvník souhlasí. Tato verze lišty je nejúspěšnější při sběru souhlasů. Dochází zde ke ztrátě dat v rozmezí 5–10 % tzn. tolik návštěvníků nesouhlasí se sběrem cookies. Zároveň máte nastavené odesílání informace o uděleném souhlasu do marketingových nástrojů, které se podle toho chovají, a tím splňujete nutnou legislativu (zapnutím "Odesílat souhlasy do GTM, GA a dalších služeb" aktivujete Google Consent Mode. Nemáte zde nastavené dotazování se v košíku na odběr newsletteru, takže vám do e-mailingových seznamů padají návštěvníci na základě oprávněného zájmu.

Nastavení bez odesílání dat


Toto nastavení můžete využít v případě, že se rozhodnete cookie lištu na webu mít, ale nechcete odesílat informace o uděleném souhlasu do marketingových nástrojů. Ty se v tomto případě budou chovat, jakoby byl souhlas udělen a nebude záležet na tom, jaký režim souhlasu si návštěvník zvolí. Toto nastavení není v souladu se současnou legislativou.

Špatné nastavení

Pokud si nastavíte cookie lištu tímto způsobem, bude se návštěvníkům zobrazovat ve spodní části obrazovky a nebude příliš efektivní při sbírání souhlasů. Sběr cookies se v tomto případě propadne cca o 70 % a vy nebudete mít data pro řízení marketingu. V Google Analytics to pak může vypadat tímto způsobem.

Další kroky